Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Obecní dvůr


Obecní dvůr

Kolem r.1507 koupili měšťané od Viléma z Perněštejna 5 lánů pozemků na západním straně města „za špitálem“, základ obecního polního hospodářství, za to platili ročně 6 kop 20 grošů. Město samo nehospodařilo, pozemky užívali za úplatu sousedé, zejména formani. Počátkem 16.stol.postavila obec při městské pastvišti za mlýnem na Haldě dvůr, jemuž se říkalo starý, kde byl chován městský dobytek. R.1549 propachtován a pak prodán mlynáři Václavu Švankalovi. Zůstala zde pastouška, která shořel r.1645. R.1538 postavil zámecký hejtman Diviš Bošínský z Božejova dvůr při Karlov ul.mezi ul.Jidřišskou a Žitnou, od r. 1542 jej držel Markvart vladyka z Vlčnova, po něm nazýván Markvartovský dvůr. R.1548 jej koupil Jan z Pernštejna za 300 kop a toho roku se ziskem 100 kop prodal obci. Ke dvoru patřila štěpnice, kterou obec propachtovala, a haltýře na Haldě. Hospodářství nebylo výnosné. R.1612 obec koupila od Magdaleny Krupé pozemky u někdejšího dvorce forštmistra Jedřicha Preyse-Mannsteina v místě dnešní Elektrotechnické školy na počátku Karlovy ul. R.1628 obci připadly pozemky zadluženého Čulíkovského dvora v Jindřišské ul. Za třicetileté války dvůr ohněm spálen, pak rozkopán, pozemky zničeny, trávu spásli vojenští koně, r.1645 shořelo uskladněné žito, ječmen a oves vydán vojákům. Po válce na obnovení dvora věnoval císař obci 36 for dubového dřeva. Dvůr obnoven r.1663 obnoven, hospodaření bylo pak opatrnější, ale r.1768 skončilo schodkem 45 zlatých. Dvorním dekretem obecní zemědělské hospodářství zrušeno, dvůr r.1779 za raabizace rozprodán t.zv.familiantů, vznikla zde Městská Familie.

R1890 zřídilo město obecní dvůr U kostelíčka vedle Březinovy tvrze, Městského špitálu. Nebyl to dvůr zemědělský, nýbrž sídlo různých městských technických zařízení. Druhý technický dvůr vznikl za obecním domem čp.49 za divadlem, kde byla městská hasičská stanice a městský pohřební ústav. Po r.1950 vznikl Městský komunální podnik, později další podniky Technické služby města, Bytový podnik a j. Po r. 1990 městu slouží Služby města Pardubic a.s.


Zdroj: Dr.Pavel Thein
      
Viz také:

      Markvartovský dvůr

      Městská Familie

      Polnosti

      Raabizace

      Služby města Pardubic

      Úklid veřejných prostranství a komunikací

      Ve tvrzi


Předchozí heslo: Obecní domy

Následující heslo: Obecní menší dvůr


Diskuse k článku: Obecní dvůr


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Obecní dvůr


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014