Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Ve tvrzi


Ve tvrzi

zapomenuté pojmenování pozemků za Kostelíčkem mezi ulicemi Štrossovou a Dašickou. Když Arnošt ze Staré získal Pardubice, založil za Chrudimkou hospodářský dvůr Vystrkov snad ve dvoře či vedle stál objekt, který bylo možno pokládat za tvrz. Po třicetileté byl vedle panského dvora údajně ještě soukromý Vystrkovský dvorec, již tehdy nazývaný „Tvrz“. Václav Květoň z Rosenwaldu hejtman pa.panství koupil r.1717 grunty čl.113, 114, 115, 117, 200 a 268 s pozemky dvorce za „Kostelíčkem“. Zřídil zde velkou zahradu a nechal postavit jednopatrový letohrádek rokokově zařízený. Bohužel nebyly nerozšířeny v zámek a zámecký park, na to neměl panství. R.1729 vdova Kateřina Květoňová letohrádek s pozemky prodala Kláře Benedictě de Bossi z Ebelinu, manželce nového hejtmana. Po ní se vystřídalo několik majitelů, při převodu r.1736 je písemně uveden název „Tvrz“. Od r.1766 do r.1782 držela tvrz Anna Carolina de Bretin, manželka podplukovníka Lobkovicova jezdeckého pluku Josefa de Bretina. Podle majitelky se pak říkalo letohrádku Bretinova tvrz, to lidově změněno na Březinova tvrz. Po r.1782 se pozemky tvrze začaly rozkládat, můžeme si učinit představu o jejich rozloze. Usedlost čp.113 získal r.1782 Karel Donner od něho přešla rodině Schwarzově. Antonín Schwarz (1827-1866) tu měl zahradní hostinec U Švarců, Ve tvrzi, se střelnicí z r.1848. Za Anny Schwarzové zde r.1893 postavena továrna na železné konstrukce Eman Kraus. Dnes v jejím místě stojí jídelna gymnázia. Stojí vlastně na Schwarzově nám., nazvaného ale podle Františka Schwarze. Usedlost čp.114 sloužila za obydlí kostelníka a zanikla. Usedlost čp.115 se stala r.1787 sídlem chorobince Matky Boží, pro který město dalo k dispozici přikoupený přístodůlek Tvrze, se soukromým přispěním proměněn v 5 světnic pro 10 chorých sousedů. „Tvrze“ čp.115 se v pol.19.stol ujala obec pro zřízení prvního vojenského špitálu. Usedlost čp.115 byla r.1850 přeměněna na městskou nemocnici a r.1874 rozšířena přístavbou na dalším někdejším pozemku Tvrze, byla rozšiřována také r.1865 a 1894, až r.1903 ji nahradil nová nemocnice v Pardubičkách. Čp.200 se stalo r.1891 staveništěm Pernštýnského nadačního chudobince, který nahradil někdejší "špitál" u kostela sv.Jana. Při Štrossově ul.po r.1898 postaven nová velká vojenská nemocnice. R.1908 postavilo město při Štrossově ulice nový dvoupatrový chudobinec, ten s chorobincem a Tvrzí a dalšími přístavbami změněn na Domov důchodců–dnes Domov seniorů. Vedle r.1890 postaven obecní dvůr čp.192. Sousední usedlost čp.268 ustoupila r.1903 obecným a měšťanských školám, chlapeckým a dívčím nazvaným U kostelíčka. Za školou bylo Termerovo zahradnictví, které rozdělovalo Wintrovu ulici na dvě části. Zbývající pole až do r.1947 nazývány Ve tvrzi, po r.1947 na nich vyrostlo Teslácké sídliště. Na místě zahradnictví stojí od r.1976 gymnázium chybně zvané Dašická ulice, které dočasné rozdělení Wintrovy ulice zpečetilo natrvalo. Dnes již jedinou připomínku je ulice Ke tvrzi u Matičního jezera.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Tvrz

      ulice Ke Tvrzi

      Chorobinec

      Špitál

      Chudobinec

      Obecní dvůr


Předchozí heslo: Ve Stezkách

Následující heslo: Ve vrbičkách či Ve vrbkách


Diskuse k článku: Ve tvrzi


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Ve tvrzi


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014