Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Třída Míru


Třída Míru

od Zelené brány na Masarykovo náměstí. Původně osa Dlouhého nebo Pražského, později Zeleného předměstí, vzniklá řídkou zástavbou zemědělskými dvorci, ještě na počátku 19.stol dřevěnou. Zděné domy vyrůstaly po požáru 1835, kdy shořel celá jižní strna ulice. Kníže Lichtenstein, zakladatel parforsních honů, postavil r.1841 pro svou manželku „vkusný“dům, první jednopatrový. R.1843 naproti postavil J.Doskočil první hotel „U zlatého lva“. Na západním konci se ulice rozšiřovala v tržiště, prostor nazývaný V koutě, který uzavíral zájezdní hostinec Veselka, r.1858 Janem Kašparem přestavěná na druhý pa.hotel. Díky parforsním honům se tehdejší předměstská ulice začala měnit na nový střed města, hlavní třídu. Domy se zvyšovány o poschodí, pro ubytování účastníků honů, ve dvorech zřizovány stáje pro jejich koně. Předměstská ulice Na zeleném r.1874, nazvána Královská třída, na počest císaře Františka Josefa I., když se s císařovnou Alžbětou zúčastnili parforsních honů a první Velké pardubické steeple chase. Po r.1887 Josef Střebsky postavil dvoupatrový hotel „U zlaté růže“. R.1892 naproti Veselce zbourán Pernštejnský špitál, na jeho místa postaven dvoupatrový Vlachův dům. Na opačném konci naproti Zelené bráně od r.1898 stojí Krudencův palác, později Hybského, předzvěsti vznikající hlavní třídy. V l.1908-09 na místě hotelu „U zlatého lva“ a sousedního domu dle projektu L.Kohoutka postavena trojice pozoruhodných secesních domů U Merkura (čp.109), U lva (čp.110) a Hostovského (čp.763). Dříve „vpravdě knížecí“ dům knížete Fürstenberka na rohu s ul. Na hrádku, r.1897 patrně již zchátralý koupil Bohuslav Brázda, na jeho místě postavil rozsáhlou dvoupatrovou budovu, kterou r.1911 koupilo město a přeměnilo na poštu Pardubice 1. R.1916 Královská třída pojmenována třída Císaře Karla, po vzniku ČSR přejmenována 29.10.1918 na Wilsonovu. Dne 1.5.1919 před Veselkou u ústí Pernerovy ul.zasazena lípa svobody,15.3.1939 zničená okupanty. Dlouhý dům čp.96 s průjezdem do velkého dvora zvaný Transport haus r.1922 zbourán, tudy otevřena nová ulice, prodloužená Sladkovského, nová cesta na sever k labskému motu. Na rohu postavena moderní 5ti patrový palác, podle reklamy a střeše nazývaný „Sekuritas“, s novou lékárnou v přízemí, která je zde dodnes. V letech 1923-25 na jižní straně třídy dle projektu arch.L.Machoně postaven „velkolepý palác průchodní“, Pasáž, ač jeden z nejcennější objektů města, zanedbávaný, až v l.2012-13 draze rekonstruovaný. 8.6.1931 zahájeno bourání staré budovy poštovního úřadu Pardubice l, na jejím místě r.1935 otevřena moderní poštovní budova, kterou také navrhl arch.L.Machoň. Za okupace r.1940 třída, lidově nazývaná Na Zeleném dostala ten název úředně. Od 18.5.1945 pojmenovaná třída Maršála Stalina, 26.10.1945 přejmenována na Stalinova třída. Od té doby přežívá lidové označení Stalinka. Místo po zbouraném posledním přízemním domku na Stalinově tř., vedle pošty se 9.5.1961 změnilo v „malebné náměstíčko“ pro odpočinek s obrazovým zpravodajstvím, později zde postavena samoobsluha, před r.2010 zbouraná, opět je tu náměstíčko, nemalebné, čeká na novou zástavbu. Od r.1962 nese tehdy hlavní pa.třída jméno třída Míru. Srpen 1964 pokračuje asfaltování chodníků na Tř. Míru, vozovka dlážděná kostkami zalita asfaltem. Dne 29.9.1967 uveřejněna perspektiva tř.Míru s projektovanou budovou ředitelství RaJ, pozdější CORSO. Pro jeho stavbu uvolněno místo v neděli 30.9.1966 odstřelem dlouhého, jednopatrového domu čp.72, kde bývala velká prodejna zeleniny. Stavba zahájena r.1968, CORSO otevřeno v září 1971. Nato zavřen hotel Veselky uzavírající tř.Míru na západě, 26.8.1972 v 5,55 hod.odstřelem zbourán. Přes několik velkorysých návrhů zůstalo místo po ní dlouho prázdné. Na tř.Míru 1.7.1973 obnoven hladký asfaltový koberec, od té doby je tř. Míru pěší zónou, asi první v ČSR. Bohužel vozovka od té doby neopravovaná. V prosinci 1984 zahájena demolice domů vedle pošty pro družstevní svépomocnou výstavbu 52 bytů s prodejnou ve dvou podlažích, dokončena r.1988. Na místě býv. Pírkova domu, kde od r.1950 sídlil Park kultury a oddechu dána 7.10.1996 do užívání nová budova Kooperativy. Po r.2003 na rohu Pernerovy ulice postaven palác Pyramida podle projektu ing.arch.Košaře. Na místě Veselky dokončen r.2008 palác MAGNUM. V březnu 2014 započala rekonstrukce Třídy Míru.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Stalinova třída

      Třída Maršála Stalina

      Na Zeleném

      Královská třída

      Ulice kudy k Hoře jedou

      V koutě

      Wilsonova třída

      Zelené - Na Zeleném

      Zlatá ulička


Předchozí heslo: Třída Maršála Stalina

Následující heslo: Třída Prezidenta Roosevelta


Diskuse k článku: Třída Míru


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Třída Míru


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014