Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Kryt ve valu zámku


Kryt ve valu zámku

Byl zřízen v 50.letech min.stol. Pro domněnku, že vznikl již za II.svět. války není důkaz. Tehdy byl kryt ve sklepeních hlavní zámecké budovy (Zámek čp.1). O vzniku krytu ve valech nebyly nalezeny doklady, stavba podléhala utajení. Kryt byl vestavěn odtěžením stovek kubíků zeminy, vybetonováním a opětným zasypání. Byla to sice práce náročná, ale navezení mnohonásobného objemu zeminy při stavbě valů, bez moderní mechanizace, bylo daleko náročnější a obdivuhodnější. Provedení krytu bylo kvalitní. Nezatéká, ani se nehroutí. Neměl sloužit k ochraně obyvatel, ale jako velitelské stanoviště civilní ochrany, jež mělo řídit činnost ve městě v případě útoku. Kapacita byla jen několik desítek lidí, členů štábu. Filtrační zařízení bylo dimenzováno na 150 osob. Kryt by zřejmě neodolal přímému zásahu těžkou leteckou pumou. Byl vybaven komunikačními prostředky, telefonem, dálnopisem, nejlepší technikou té doby. Měl diesel agregát pro nouzové zásobování elektřinou, dosud provozuschopný, a vlastní studnu. Vytápěna byla jen telefonní ústředna, jinak je tu stabilní teplota 10-15o C. Mezi obyvateli kolují legendy, že zde byla podzemní nemocnice a že kryt byl propojen podzemní chodbou až s budovou OV KSČ (dnes Dům hudby). Od konce min.stol. užívá Východočeské muzeum kryt jako depozitáře. Když ředitel VČM dr.Fr.Šebek získal opět zámek do majetku muzea, staly se jeho majetkem i valy s krytem.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Krypta


Předchozí heslo: Krypta

Následující heslo: Křemenská ulice


Diskuse k článku: Kryt ve valu zámku


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Kryt ve valu zámku


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014