Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Ohrožení Turky


Ohrožení Turky

Je domněnka, že Vilém z Pernštejna stavěl na počátku 16.stol.tak důkladné opevnění Pardubic – pevnostní dvojče zámek-město - jako poslední ochranu Prahy před hrozícím útokem Turků. Na nový útok Turků na monarchii r.1663 reagovaly Pardubic zprvu jen modlitbami, ale 8.září na radnici voláni mladí muži, každý pátý brán na vojnu. Zprávy o jejich účasti na vále s Turky nejsou. Toho roku se však na Rychnovsku rozšířila poplašná zpráva, že Turci již Pardubice oblehli. Nepřátelské turecké vojsko se k Pardubicím nikdy nepřiblížilo. Ještě za tureckých válek 1737-39 často procházela Pardubicemi protiturecká vojska. Avšak za 1.světové války pohřbeno na pa.hřbitově 508 tureckých vojáků, kteří zemřeli v pa.vojenské nemocnici-karanténě. Pa.vojenský hřbitov, i vojáků dalších národností, v rozporu s mezinárodní úmluvou zrušen. Když turecký velvyslanec v ČR chtěl navštívit hroby muselo město r.1998 zřídit nový pomník. Zástupci Turecka jej opakovaně navštěvují v míru.
      
Viz také:

      Turecký památník

      Turci a Pardubice


Předchozí heslo: Ohrazenická ulice

Následující heslo: Ochotníci - ochotnické divadlo


Diskuse k článku: Ohrožení Turky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Ohrožení Turky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014