Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Ochotníci - ochotnické divadlo


Ochotníci - ochotnické divadlo

Nejstarším ochotnickým živlem ve městě byli studenti. Primát mezi nimi měli posluchači latinského gymnázia, které r.1543 zřídil Jan z Pernštejna. Rektor této „scholaminor“ Mistr Jan Netorýn nastudoval s nimi latinské komedie, patrně z Plauta nebo Terentia které r.1552 a 1553 recitovali. K provedení postavil město studentům na náměstí „šrank“. R.1811 použili studenti k divadlu kostel Zvěstování P. Marie, který byl tehdy mimo církevní provoz. Přesto vikář Josef Koutský volán k zodpovědnosti. Podrobnosti neznáme. Vysokoškolští studenti určitě hráli r.1834 a také z r.1860 se zachoval doklad o jejich jevištním působením. První nestudentské ochotnické divadelní představení v Pardubicích se uskutečnilo 2.12.1849 v hostinci u České koruny, provedena Klicperova fraška „Žižkův meč“, režíroval městský ranhojič Fr. Hausmann. Pokoušeli se i mladší studenti v soukromých bytech (1862-1865) a v 70.letech 19.stol.v zahradě hostince U Schwarzů – Kafarnou, v místě dnešní jídelny gymnázia. Ochotnický spolek divadelní vznikl jaksi podivně r.1862, žádosti o povolení představení zprvu podepisovali všichni účinkujíc, o stanovách záznam až r.1866. První představení 22.4.1862 fraška Arnošta Raupacha v sále ODEON hotelu Veselka, 9.9.1863 sehráli veselohru „Duch času“o 5 jednáních na motivy Moliérova Lakomce ve prospěch pohořelých v Polné. Prvním „ředitelem“ kupec Jan Lorenc, druhým 13.9.1862 zvolen rolník Václav Půlpán a r.1865 koželuh Leopold Werner, 1872-1888 starosta Pardubic. Stanovy údajně místodržitelstvím schváleny 30.12.1970. Prvním řádným předsedou 27.1.1971 zvolen JUDr.Vilibald Lexa. Za předsednictví JUDr.Karla Jonáka od 4.1.1872 se počíná výrazněji uplatňovat režisérská osobnost profesora reálky Gustava Heše (1848-1917). Od 21.3.1876 předsedou mlynář Václav Bubeník, tehdy 1874-1879 podruhé starosta města. Po jeho smrti se vedli spolek 1879-1880 JUDr.Leopold Hruš, 1880-1881 prof.Gustav Heš. Do období předsednictví tiskaře Františka Hoblíka spadá tichý zánik spolku. Na repertoáru sice ještě byla leckteré hodnotná představení, ale r.1884 se v tisku objevil ironický nekrolog. Akademický spolek Arnošt ustavený 1883 se představil 19.4.1884 aktovkami v režii dr.Antonína Procházky. Nástupcem Ochotnického spolku se stal Čtenářsko-ochotnický spolek Řemeslnické jednoty v Pardubicích, který se 29.3.1892 přejmenoval na Spolek divadelních ochotníků v Pardubicích. Činnost zahájil 12.11.1892 představením historické truchlohry "Salome". Divadlo přejmenovaného Spolku akademiků pardubických ožívá r.1906, kdy přicházejí abiturienti reálky vedení Vojtěchem Kristiánem Blahníkem, pod novým názvem Akademický spolek pardubický. Léta 1928-1938 patří k nejúspěšnějším zásluhou režisérské osobnosti advokáta dr.Karla Krpaty.

19.6.1932 pa.pěvecké sbory Pernštýn a Ludmila sehrály na Kunětické h. "Fidlovačku"J.K.Tyla a Fr.Škroupa.

21.1.1937 Spolek divadelních ochotníků otevřel výstavu ochotnické práce, předcházela hra „Vzbouření na vsi“ od Lope de Vega. Při hře použito filmu, který si ochotníci natočili.

8.3.1940 v pa.divadle premiéra Krpatovy hry "Mistr ostrého meče", kterou uvedl Spolek divadelních ochotníků při oslavách 600.výročí města Pardubic.

10.4.1948 v Pa.zahájeny "První pa.divadelní hry", soutěž divadelních ochotníků, které patrně z politických důvodů zapadly.

Dnes neznámější pa.ochotnické divadlo je Divadlo EXIL, které r.1999 založil Petr Kouba.

Ochotnickému divadlu z části slouží „Divadlo 29“, které r.2002 vzniklo v ul.Sv.Anežky České.

Ochotníci byli i ve většině obcí dnes připojených k Pardubicím
Spolek divadelních ochotníků v Lánech na Důlku r.1937 oslavil padesátiletí svého trvání
Spolek divadelních ochotníků „Štolba“ v Rosicích n.L.Tylovou „Fidlovačkou“ v neděli 2.5. 1938 oslavil 25 let svého trvání.
Zábavní a vzdělávací spolek „Vlastimil“ pro Černou z.B. a okolí sehrál 6.6.1943 u Kosteleckých hru „Lucerna, reprízy a 12.a 13.6.

Historikem pa.ochotnického divadla byl JUDR Pavel Thein, ve Zprávách KPP uveřejnil řadu článků, jeho práce uložena ve Slavíně VČM.


Zdroj: Dr.Pavel Thein
      
Viz také:

      Divadlo Exil

      Divadlo 29

      Akademický spolek Arnošt

      Divadelnictví na Pardubicku


Předchozí heslo: Ohrožení Turky

Následující heslo: Ochrana přírody a krajiny


Diskuse k článku: Ochotníci - ochotnické divadlo


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Ochotníci - ochotnické divadlo


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014