Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Centrum


Centrum

Centrum Pardubic je dosud nespecifikovaný pojem. Až do konce 19. stol. bylo centrem, vlastně celým městem, Staré Město - Pernštýnské nám. se šesti přilehlými uličkami. Až od poloviny 19. se rozšiřuje provoz na Zelené předměstí. Dnes je za hlavní ulici, centrum, pokládána tř. Míru, ačkoliv ta svými jednopatrovými domy z 19. stol příliš město nereprezentuje, stále připomíná předměstí. Již r.1983 bylo schválena výstavba Nového Města u starého nádraží jehož ústředním prostorem je dnešní nám. Legií. Centrum se rozšiřovalo k tehdejšímu nádraží. Nové Město vzniklo, ale jeho význam zanikl r.1958, kdy bylo otevřeno nové nádraží na konci Palackého tř. a hlavní frekvence se přenesla sem. Užším centrem je hlavní osa tř.Míru a Palackého tř., které jsou stále v části zatíženy starou výstavbou, tř. Míru nehodnotou nízkou, Palackého tř.ruinami Prokopky a lihovaru v Přednádraží. Již od r.1945 se plánovala přestavba a zhodnocení této osy, především přestavba Palackého tř. poničené bombardováním. Na konci Palackého tř. již v 50. letech vyrostly čtyřpatrové bloky „Přednádraží“. Měl vzniknout přímý široký bulvár, aby od nádraží byla vidět Zelená brána. (Již na konci 19. století se uvažovalo o přímé třídě od Zelené brány ke starému nádraží, šikmo přetínající tehdy novou Smilovu ul. a narušující záměr Nového města.) Dne 1.8.1963 byl na počátku Palackého tř. otevřen družstevní Dům služeb ještě v přímé linii. Další výstavba jednotlivých bloků na jižní straně Palackého tř. přímou linii nedodržela. R.1960 byla likvidována kasárna na severní straně Palackého tř. na jejich místě mělo vzniknou nám. Budovatelů, nový ústřední prostor Pardubic. S tím vznikl záměr přestavby „Palackého sever“ a rozšíření centra k Labi. Koncem r.1966 rozhodla rada MěstNV o přestavbě vnitřní části Pardubic, r.1967 měly být staré nevyhovující objekty v Pernerově ul., na Palackého tř., na tř. Míru a v Karlově ul. zbourány. Došlo jen k přestavbě Karloviny, tím rozšíření centra na jih. Místo ul. Jiřího z Poděbrad vznikla kvalitní pěší a obchodní zóna, ale celek byl znehodnocený přečnívajícími výškovými domy. Byla zastavěna východní strana dnešního Masarykova nám. podnikovými administrativními budovami. Na západní straně byly postupně vybudovány: obchodní dům PRIOR (dnes Tesco), hotel Labe a poliklinika. Na severní straně měl náměstí uzavřít kulturní dům chemiků, k tomu nedošlo a zůstal zde „hliněný plac“ pro cirkusy. Ze záměru Palackého sever“ se uskutečnila jen výstavba nábřeží Závodu míru. Zůstal zde vřed staré Prokopky, tehdy TMS n.p., která vymístěna nebyla, přestože měla nový velký areál u Drozdic. Po r. 1985 měl být zahájen Experiment Východní Čech, přestavba a modernizace bloků mezi Sladkovského ul a tř. 7., dnes 17 listopadu. Po r.1990 bylo nám. Budovatelů přejmenováno na Masarykovo a celé zastavěné r.2008 dokončeným AFI-PALACE. Centrem je dnes vedle Starého Města severní část Zeleného předměstí. Je vymezeno Labem na severu, Chrudimkou na východě, železničním koridorem na jihu.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      AFI Palác

      Experiment Východní Čechy

      Hliněný plac

      Střed


Předchozí heslo: Cena za nejlepší dílo v oboru architektury, sochařské a malířské tvorby

Následující heslo: Certifikát


Diskuse k článku: Centrum


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Centrum


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014