Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Danihelka František Vincenc


Danihelka František Vincenc

narozen 14.2.1911 v Pardubicích.

Ač již ve škole projevoval velké kreslířské nadán, vyučil se u otce krejčím a složil tovaryšskou zkoušku. Navštěvoval soukromou malířskou školu prof.Šíra v Kostelní ulici. Po jeho smrti ateliér ak.malíře Vena Veselého „na Kopečku“.

Poprvé vystavoval r.1930 na „starém Pernštejně“. R.1930 byl vyslán krejčovským cechem do Prahy jako modní krejčovský střihač. Ve dne pracoval v krejčovské dílně, večer chodil kreslit do ve-černí školy. R.1931 byl přijat na Ukrajinskou akademik výtvarných umění v Praze k prof.Kulcovi.

Vedle malířství studoval grafiku u prof.Lisovského a sochařství u prof.Stachovského. Na akademii setrval jako řádný posluchač do 15.7.1936. Po absolutoriu odešel na Akademii výtvarných umění v Praze, v l.1936-38 absolvoval všeobecnou výuku, v l.1938-39 speciální pro figurální malířství u prof. Jakuba Obrovského. Místní odbočka Syndikátu čsl.novinářů se spolkem Typografia uspořádala 14.-28.11.1937 v Městském průmyslovém muzeu výstavu obrazů a grafiky pardubických rodáků ak.malířů F.V.Danihelky a Vojmíra Vokolka.

Za okupace učil na učňovské škole v Pardubicích dekorativní kreslení pro tiskaře a švadleny. R.1945 byl posluchačem mistrovské školy prof.J.Obrovského, 19.9.1945 dostal diplom. V r.1946 podnikl studijní cestu do Francie a Švýcarska.

Min.školství a osvěty mu 18.11.1946 povolilo placenou studijní cestu do Jugoslávie do konce škol.roku 1946/47. V květnu 1958 podnik studijní cestu na Balkán, r.1959 do Egypta a SSSR.

Po vznik Svazu čs.výtvarných umělců v Praze, zvolen předsedou Krajského střediska v Pardubicích a řádným členem Ústředního výboru. Rozhodnutím ÚV SČSV r.1957 schválen členem výběrového Svazu. Dostal čestné uznání za seriál kreseb „Krásy naší vlasti.“

Byl všestranným malířem od portrétu, figurální malby, přes zátiší a krajinu po obrazy starého města, architektury v rodném městě, s nímž byl svou tvorbou spjat.

Zemřel 27.8.1970 v Pardubicích.

Zdroj: Jpsef Janiš
      
Viz také:

      Danihelkova ulice


Předchozí heslo: Červenka Ladislav

Následující heslo: Dvořák Boža


Diskuse k článku: Danihelka František Vincenc


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Danihelka František Vincenc


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014