Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Městské vlastivědné muzeum


Městské vlastivědné muzeum

Městské vlastivědné muzeum Pardubice patří svým založením mezi nejstarší v Čechách (Národní 1818, Č.Budějovice 1877, Plzeň 1878, Uměleckoprůmyslové 1885..). Již r.1865 dal pokrokový starosta Pardubic Václav Bubeník podnět k jeho založení, zůstal nepovšimnut. Otázka založení ožila r.1879. Schůzka k ní na popud c.k.komisaře Fil.Šedivého v srpnu. Na ní zvolený komitét vydal 12.10.1879 provolání oznamující „že vznikla v nížepodepsaných myšlenka, aby se založilo v královském městě Pardubicích muzeum městské,...“, vyzývající k podpoře a spolupráci. Porada pa.patriotů o založení vlastivědného muzea 2.2.1880. Již na 19.6.1880 mohla být svolána valná hromada, na níž přijaty stanovy muzejního spolku, které 31.10.schválilo c.k.místodržitelství v Praze. Tak svou záslužnou činnost počal jeden z nejstarších, nejaktivnějších a nejúspěšnějších pa.spolků. Pro muzejní sbírky nabídla obec r.1881 jako dočasný útulek 2.pochodí staré radnice. Na výborové schůzi 20.2.1881 rozhodnuto o koupi ornitologické sbírky lékaře Fr.Hromádky obsahující 1150 kusů ptáků, tři skříně ptačích vajec, mušlí, nerostů a j.přírodnin. To se stalo základem přírodovědného odd.muzea. Přirodní sbírky rozšířil i dar MUDr.Emila Holuba. Položeny základy sbírky archeologické, numismatické i muzejní knihovny. Sbírky, celkem 3946 kusů představeny veřejnosti na svatodušní svátky r.1881. Před zbouráním staré radnice 1892-6 sbírky přestěhovány do pronajatého 2.pochodí zámku. R.1897 získána cenná lékařská kniha, kterou do archivu městského muzea věnoval Fr.Zieger, ředitel Franckovy továrny, na posledních 140 listech drobným a sličným písmem z poč.17.stol. je úplné „Ranné lékařství Saličevovo“. Zahájena jednání o postavení vlastní muzejní budovy. Fond na stavbu po 3? letech trvání vykazoval 31.8.1900 12747 K, ač málo veřejnosti podporován, vzrůstal. Další jednání o stavbě r.1913, 1919 neúspěšná. Po převratu se naskytla možnost koupě celého zámku, což se r.1920 uskutečnilo. Rozšířené, nově upravené expozice v zámku otevřel 25.9.1922 prezident T.M.Masaryk. Při oslavách 50 let od založení muzea měla být v gotickém sále zámku zasazena pamětní deska druhé návštěvy TGM na zámku 23.5.1929. Lovecký klub Pardubice založil 4.5.1942 při Městském vlastivědném muzeu"Myslivecké muzeum". Výstavní prostory v Zámku postupně rozšiřovány. Za okupace činnost omezena, některé zámecké prostory zabrány okupanty. Po určitém přerušen 1.5.1943 opět zpřístupněny sbírky pa.vlastivědného muzea ve 36 sálech zámku. Muzejní spolek s dobrovolnými pracovníky spravoval sbírky Městského vlastivědného muzea až do konce r.1952. Pak muzeum a zámek přešly do správy KNV Pardubice, muzeum přejmenované na Krajské muzeum Pardubice dostalo placené odborné pracovníky, později dostalo název Východočeské muzeum.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Městské průmyslové muzeum

      Lovecké muzeum

      Krajské muzeum Pardubice

      Lovecký klub


Předchozí heslo: Městské slavnosti

Následující heslo: Městské zimní lázně


Diskuse k článku: Městské vlastivědné muzeum


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Městské vlastivědné muzeum


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014