Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Městské průmyslové muzeum


Městské průmyslové muzeum

Podnět k jeho založení dalo úsilí o zřízení Obchodní a živnostenské komory v Pardubicích. První kuratorium se starostou ing.Josefem Prokopem v čele ustaveno r.1912. Tehdy byl ústav umístěn ve třech najatých místnostech v domě Artura Krause na dneš.Tř.Míru. R.1916 získalo muzeum prozatímní umístění v obecním domě, dvorním traktu za hlavní poštou. Byla zde čítárna a panorama. Příznivý vývoj přerušila válka, ani po převratu těžké poválečné poměry nedovolily takový rozvoj jaký byl v tak velkém a hospodářsky významném městě očekáván. R.1929se přestěhováno do budovy staré reálky. Činnost ústavu v oboru živnostenskozvelebovací služby omezená na okres Pardubice se dělila na iniciativní k hospodářskému rozkvětu města a vlastní určenou stanovami. Zásluhou muzea zdárně ukončeny akce na zlepšení komunikací, zřízení krematoria, založení Průmyslové, obchodní a živnostenské poradny r.1919, jejíž činnost později doplňoval Národohospodářský ústav východočeský, oba měly působnost na okresech Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Lanškroun, Polička, Litomyšl. Za bytové nouze r.1921 ústavem založeno Družstvo pro stavbu živnostenských domů, které s finanční podporou Městské spořitelny a Občanské záložny postavilo řadu činžovních domů. Od r.1923 při ústavu působila Poradna pro volbu povolání a Psychotechnický ústav. Úžasnou akcí, která uspíšil stavební vývoj a úpravu okolí zámku byla Celostátní výstava sportu a tělovýchovy r.1931, navržená a organizačně připravená ústavem. Výstavní a.s.pro Celostátní výstavu tělovýchovy a sportu pro muzeum postavila r.1931 krásný účelný palác. Ten s vydlážděním severní části náměstí dokončil dnešní nám.Republiky. Po skončení výstavy v říjnu 1931 instalovány sbírky. R.1933 uspořádána Výstava světového tisku, r.1935 výstava Stavba měst. R.1934 muzeum muselo ustoupit naléhavé potřebě umístění měšťanské Drtinovy školy. Úsilí několika let o vybudování technologických sbírek, zkušebny zboží a laboratoře zmařeno, inventář složen v bednách ve skladišti. Do r.1940 uspořádáno více než 150 výstav výtvarného umění, několik set odborných kurzů. Muzeum ještě podnítilo a zorganizovalo oslavy 600.výročí města Pardubic r.1940. Bohužel 21.6.1940 zemřel arch. Bohumil Korbel, zakladatel, ředitel muzea, hlavní iniciátor všech velkých akcí. To bylo začátkem konce.

Od r.1919 muzeum uspořádalo12 dvouročních mlynářských kurz, patrně v souvislosti s tím mlynářská škola z Břeclavi po okupaci r.1939 nalezla útulek v Pardubicích, pro nedostatek jiných prostorů v budově muzea. Postupně se rozvíjela na dnešní SPŠPT, která zabírá celý objekt, rozšířený v l.1983-1989 přístavbou. Budova je i místem zrodu Střední průmyslová škola chemická i Vysoké školy chemicko-technologické, které zde nalezly místo při svém vzniku. Do r.1950 bylo možno využívat přednáškový sál muzea ve 2.poschodí, ČVK zde pořádal matiné sportovních filmů. Arch. Bohumil Korbel (1882-1940), zakladatel a ředitel muzea, pro které zajistil stavbu budovy, jedné z nejzdařilejších, který se zasloužil o rozvoje města, nemá zde ani pamětní desku, ani ulici.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Muzeum průmyslové Dr.Therin-Janiš. ZKPP 4/1981
      
Viz také:

      Městské vlastivědné muzeum

      Mlynářská škola

      Pardubický poutník 1940

      Průmysl Pardubic r. 1940

      Průmyslová, obchodní a živnostenská poradna

      Střední průmyslová škola chemická - SPŠCH

      Střední průmyslový škola potravinářské technologie – SPŠPT

      Výstavní síň


Předchozí heslo: Městské obvody

Následující heslo: Městské sady


Diskuse k článku: Městské průmyslové muzeum


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Městské průmyslové muzeum


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014