Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Průmysl Pardubic r. 1940


Průmysl Pardubic r. 1940

Pardubice se staly hospodářským srdcem východních Čech. Úrodný polabský kraj dává znamenité podmínky pro zemědělství i pro rozvoj průmyslu, obchodu a živností. Vzniklá železniční křižovatka zvýšila přednosti města k získání průmyslu, který od 70. let 19.stol.v Pardubicích úspěšně zakotvoval. Soustředění průmyslu ve městě a okolí zvýšilo hospodářskou pozici města a dalo podklad k jeho neustálému vzestupu. Zatím co r.1910 měly Pardubice přes 20 000 obyvatel, po 30 letech to bylo o 75% více. Tento uctihodný vzrůst byl spojen jak se zlepšujícími se hospodářskými podmínkami města, které se stávalo střediskem nejen průmyslu i úřadů a školství, tak s hospodářským vzrůstem venkovského zázemí (Pardubicka). Hospodářská atraktivnost města v posledních letech neustále stoupala, takže lze mluvit o hospodářské a kulturní metropoli východních Čech. Svědčí o tom též řada odborných korporací a ústavů, jako je Národohospodářský ústav východočeský, Městské průmyslové muzeum, Průmyslová, obchodní a živnostenská poradna a Místní skupina Ústředního svazu průmyslu. Pardubice jsou městem s mnohotvárnou a bohatou průmyslovou výrobou. Typickými místními obory staly se průmysl potravinářský, kovodělný a chemický.
Pardubice proslavila výroba perníku, dobře známého doma i v cizině. Závody Melartos, Mellekta, Šimon, Panis, KAPO, Langer jsou předními podniky v tomto oboru. Akciový pivovar (od r.1871) byl jeden z nejrozsáhlejších východních Čech, proslulý svým znamenitým výrobkem „Pardubický Porter“. Pardubický cukrovar měl za sebou 70 let úspěšné činnosti (r.1944 zničen bombardováním). V oboru kávovinových náhražek vynikala továrna firmy Jindřicha Francka synové, založená r. 1897. Pardubický lihovar, založený r.1867, představuje moderní, rozsáhlý podnik s velikou kapacitou (do r.1992).
V kovoprůmyslu byla nesporně průkopníkem firma Josefa Prokopa synové, továrna na mlýnské stroje a vodní turbiny založená r.1871. Její výrobky prosluly doma i za hranicemi. Firma A.Rainberg, továrna na železné konstrukce, fy.J.Voltner, továrna na armatury a kotlárna, fy.Vilém Čížek a fy.E.Kraus továrny na železné konstrukce, továrna na hospodářské stroje Fr.Dvořák, několik sléváren a strojíren představují další malé podniky kovoprůmyslu. Největším místním podnikem v průmyslu elektrotechnickém je továrna na telegrafy a telefony Telegrafia, vyrábějící i radiopřijímače, Röntgenovy přístroje, zařízení signální a j.zařízení v oboru slaboproudé elektrotechniky. Elektrické podniky města Pardubic, vzniklé z původní Křižíkovy elektrárny, zásobují proudem prostřednictvím Východočeského elektrárenského svazu celou východočeskou oblast. Dalšími elektrotechnické podniky firma J.Vadas a firma Habal a Kraus.
Chemický průmysl reprezentuje v Pardubicích řada velkých podniků, jako rafinerie minerálních olejů Závodů Fantových (Fantovka dnes PARAMO a.s.). V Semtíně firma EXPLOSIA, továrna na látky výbušné a chemická továrna SYNTHESIA, jež patří k mezi nejrozsáhlejší a nejmoderněji vybavené podniky toho druhu. Chemický průmysl se tehdy rozšířil o Kudrnáčovu továrnu na gumové zboží (po znárodnění zde byl PRAGODĚV). Ve výstavbě moderní továrna Spolku pro chemickou a hutní výrobu u Rybitví.
Dále zastoupena odvětví: Kuřácké a psací potřeby, hojně exportované, vyrábí firma Pick a Ganz a firma Brod a spol. V průmyslu obuvi uvedeny firmy Ko-Vo a Ibis. Tovární výrobu zboží kartáčnického zabývá se firma J.Černohous. Průmysl grafický zastoupen řadou továren jako Otto a Růžička, V.Vokolek a syn, B.Turek, J.Čížek, Lidová tiskárna, Brix a spol, M.Kopecká aj. Z ostatních zasluhují zmínky továrna na hole firmy Čupr a syn, brusírna skla ve Svítkově, vápenky, cementárny, pily, výroba slídového zboží MIKA, výroba prádla a pleteného zboží. Automatické mlýny mlýny firmy Centrofarina, jeden z největších podniků toho oboru v Čechách.Dle článku Ing.Jaromír Hájka ve sborníku PARDUBICE r.1940.
      
Viz také:

      Městské průmyslové muzeum

      Melartos

      Mellekta

      Panis spol.s.r.o.

      KAPO – Kafka-Poper

      Cukrovar

      Lihovar

      Prokop - mlýnské stroje

      


Předchozí heslo: Průmstav

Následující heslo: Průmysl


Diskuse k článku: Průmysl Pardubic r. 1940


Krásné

Napsal(a): Adam   |   2024-04-08 10:45:45   |   @adam.novak@gmail.com
Je to krásné zpracované.Napsat příspěvek k článku: Průmysl Pardubic r. 1940


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014