Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka



Úvod > Dle abecedy > Všechno > Mlynářská škola


Mlynářská škola

V l.1919-1938 uspořádalo Městské průmyslové muzeum 12 dvouročních mlynářských kurzů, ve spolupráci s pa.továrnou Josefa Prokopa synové. R.1919 konstrukter mlýnských strojů Ing Karel Bramberge z Prokopovy továrny pověřen počeštit německou mlynářskou školu založenou r.1911 v Úsově, od r.1914 do Břeclavi. To se setkalo s odporem, objevily se plakáty vyhrožující mu oběšením. Přesto v září 1919 nastoupilo 25 žáků do české Dvouleté školy mlynářské. Město Břeclav přisuzovalo škole velký regionální význam. R.1929 zřízen jednoroční pekařský kurz, základ školy mlynářsko-pekařské. Devatenáctileté působení školy v Břeclavi přerušil 7.10.1938 zábor pohraničí. Škola přemístěna do Brna, vyučování zahájeno 3.11., po okupaci 15.3.1939 německý komisař další českou školu v germanizovaném městě nedovolil. Nové působiště nalezla zásluhou firmy Josefa Prokopa synové v Pardubicích. Město ji poskytlo jednu budovu kasáren, býv.1.Novoměstké školy, hned za Veselkou. Učitelé a žáci si budovali technologické zařízení. Po čtyřech měsících Němci zabrali celá kasárna. Škola byla rozstrkána po Pardubicích, učilo se ve staré reálce, průmyslovce, na Skřivánku aj. Praktická výuka byla v místním mlýně a pekárnách. Pro nedostatek surovin škola živořila, na podzim 1943 ji Němci zavřeli. Žáci posláni do Říše, učitelé nasazeni do výroby. Po osvobození národní výbor dává škole celou budovu býv.Městského průmyslového muzea, architektonicky velmi cennou, pro školu však málo vhodnou. Zde se škola rozvíjí ve čtyřletou Střední průmyslovou školu potravinářské technologie.

Zdroj: AB-Zet Pardubicka č.1 Střední průmyslová škola potravinářské technologie. Ing.K,Müller 1994

      
Viz také:

      Městské průmyslové muzeum

      Josef Prokop

      Mlýny

      Mlynářské dny

      Střední průmyslová škola chemická - SPŠCH

      Střední průmyslový škola potravinářské technologie – SPŠPT


Předchozí heslo: Mlýny

Následující heslo: Mlynářské dny


Diskuse k článku: Mlynářská škola


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.



Napsat příspěvek k článku: Mlynářská škola


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014