Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Pardubické panství


Pardubické panství

zprvu malé na levém břehu Chrudimky, první známý majitel Půta z Dubé zmíněný r.1318. R.1321 je zdědili jeho synové Hynek Hajman a Hynek Hlaváč z Pardubic. Od nich je směnou získal Arnošt z Hostýně. Ve své závěti r.1340 odkázal synům Pardubice tvrz (hrad) s „městem novým“ a vesnice Ostřešany, Bukovina, Černá (za Bory), Lhota řečená Rybářská a Lhota u Přívozu. Za poslední Arnoštova syna Viléma r.1384 král Václav IV.vyhlásil pa.panství za odumřelý majetek po Vznatovy ze Skuhrova. Vilém se synem Smilem Flaškou z Pardubice se o ně neúspěšně soudili. R.1391 patrně již jen Smil Flaška nucen se části panství vzdát. Uzavřel dohodu s Hanušem z Milheimu, který získal město Pardubice s hradem a poplužním dvorem, vesnice Přerov, Bukovinu, Lhotu Rybářskou, Lhotu Přívoz a Blato. Smilovi zůstala Černá a Ostřešany. To rozdělení zůstalo od začátku 16.stol. V lednu 1491 Vilém z Pernštejna koupil velké panství kunětickohorské s městečkem Bohdaneč, původně majetek Opatovického kláštera. V březnu získal právo výplaty jezbořického statku. V 31.1.1491 koupil od Jiříka Pardubského a Zdeslava Jeníka z Mečkova pardubické panství: pa.hrad (v zápise zvaný ještě trvz) s městečkem (Pardubice), poplužní dvůr Vystrkov, vsi Bukovinu, Přerov, Lhotku a dvůr kmetcí v Zálabách za 3 250 grošů českých. Toho roku získal také zastavený statek býv.kláštera sezemického, v r.1492-99 skoupil vesnice patřící původně k pa.panství, r.1495 lesy Království, komorní statek Vysoké Chvojno, r.1497 Semín, v l.1506-1508 Dašice, Holice, Býšť, r.1510 Týnec n.L., 11.9.1518.koupí připojil ke svému panství město Přelouč s několika okolními vesnicemi, v l.1515-18 drobnější koupě SZ od Bohdanče. Vytvořil velké Pardubické panství, kryjící se téměř s dnešním Pardubickem. Sídelním městem, rezidencí Pernštejnů, se staly Pardubice, jejich význam tím významně stoupl. Jaroslav z Pernštejna, vnuk Viléma 7.5.1560 propustil všechny poddané a 1.8.1560 pro dluhy prodal Pardubicko-Kunětické panství císaři Maxmilianovi I. Panství se stalo komorním, Pardubice získaly titul komorního královského města. Zůstaly však poddanským, sídlem správy panství, nikoli rezidencí, jejich význam pokles. Výnosy odváděny do Prahy. Ten stav zůstal do 19. stol.
- 2.10.1795 vydán rozkaz podle něhož r.1796 upraven "Popis Pardubického panství".

- 28.1.1850 na pa. zámku se konalo řízení, kterým byla ukončena patrimoniální správa pa.panství, s panskými úředníky se rozloučil poslední pa. panský vrchní Josef Kottovitz.

- R.1855 pa.panství dáno do zástavy Privilegované rakouské národní bance. Banka se správy ujala 12.11.1859 a hned velký kus odprodala.

- 25.06.1863 Národní banka ve Vídni prodala pardubické komorní panství Privilegovanému rakouskému úvěrnímu ústavu pro obchod a průmysl, v němž měl vliv Leopold rytíř Lämel.

- 18.6.1881 baron Richard Drasche z Wartinberka koupil pa.panství za 2 miliony a Kunětickou horu za 80tisíc zlatých.

- Po pozemkové reformě r.1920 panství zaniklo, ze zbytku vytvořen Okresní velkostatek, Zámek a Kunětickou horu koupil Muzejní spolek Pardubice.


Předchozí heslo: Pardubické noviny

Následující heslo: Pardubické pěvecké okteto -PPO


Diskuse k článku: Pardubické panství


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Pardubické panství


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014