Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Plavba - Splavnění


Plavba - Splavnění

Plavba po Labi má staletou historii, snad sehrála významnou roli při vzniku Pardubic. Pardubice neležely na významnější pozemní komunikaci. Ale po Labi se již ve 13. stol plavilo dříví, především pro Kutnou Horu z lesa Království sahajícího tehdy až k Loučné. Snad již prvním známý majitel Pardubic Půta z Dubé, zmiňovaný r.1318, získal právo vybírat pod svou tvrzi na soutoku Chrudimky a Labe clo z plaveného dřeva, pro malé pa.panství významný příjem. To mohlo nového majitele Arnošta z Hostýně přimět, aby při tvrzi založil „město nové“ - dnešní Pardubice. Právo vybírat clo potvrdil Pardubicím ještě 19.8.1357 císař Karel IV. Význam plavení vorů klesal, clo zaniklo, nahradilo je clo vybírané na Labském mostě. Na vorech se mohlo přepravovat zboží i lidi, sice jen po proudu, ale bylo to významné doplnění nedostatečných pozemních cest. Toho využilo po r.1560 komorní panství. Po vodě se na prámech přepravovaly velké objemy produktů z pa.panství do Brandýsa nad Labem a odtud povozy do Prahy. Dopravovaly se tak i ryby z rybníků na Pardubicku, jejichž prodej měl v Praze přednost před třeboňskými. Umožnit plavbu i proti proudu splavněním Labe do Pardubic navrhoval císařský rada Gerhart Leux r.1652 císaři Ferdinandovi III. a r.1660 císaři Leopoldovi I., neúspěšně, ač by se zvýšila hodnota panství a význam Pardubic. Věnována pozornost stavbě císařských silnic, které Pardubice míjely. Pardubice získaly rychlé a výkonné spojení s Prahou a světem až r.1845 železnicí. Po odlesnění hor a se zvyšováním podílu orné půdy se zvyšovaly škody působené povodněmi, řeky se začaly regulovat a probudila myšlena využít Labe i pro plavbu. V srpnu 1885 se uskutečnilo šetření Ing. Fialy o regulaci Labe v Pardubicích. R.1889 poslanec Dr.Koldinský předložil českému sněmu žádost o provedení regulace v okrese Pardubice. Pardubická městská radu podala 6.9.1891 žádost na říšskou radu o spojení Labe s Dunajem. R.1895 dokončen projekt úpravy "Malého Labe" od Jaroměře po Mělník. Plavení vorů přes Pardubice skončilo koncem 19.stol. Labe splavněno až do Kunětic, až na krátký 5km úsek pod Přeloučí. Plavba přes miliardy v Labi utopené možná není. Pardubicím chybí k tomu, aby se staly komplexním uzlem silniční, železniční, letecké i vodní dopravy.
Pardubice měly a mají jen ubohou rekreační vodní dopravu, před r.1914 jezdila po Chrudimce od železného mostu pod Vinici nemotorová loď Monitor. V 50.letech 20.stol jezdila po Labi výletní motorová loď Libuše, přístaviště měla pod tehdejšími mrazírnami na místě dnešní retranslační ústředny. Od r.2000 se po Labi plaví, do Kunětic nebo do Přelouče, pomalá výletní loď Arnošt z Pardubic, kterou koupila a provozovala Pardubické plavební a.s., od r.2012 ji provozuje Dopravní podnik města Pardubic.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Pardubická plavební a.s.

      Arnošt z Pardubic


Předchozí heslo: Plavání

Následující heslo: Plavecké sporty


Diskuse k článku: Plavba - Splavnění


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Plavba - Splavnění


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014