Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Železnice


Železnice

První česká železniční trať Olomouc-Pardubice- Praha dokončena r.1845., 20.8. toho roku přijel do prvního pa.nádraží první vlak.
- 4.9.1843 v Kojicích jednání za účasti chrudimského krajského úřadu, pa.vrchnosti a týneckého magistrátu o zahájení budování železnice Olomouc-Praha na území chrudimského kraje.
- 4.9.1842 zahájena stavba železniční trati Olomouc-Pardubice-Praha na úseku od Kolína do Pardubic.
- Následně zahájena druhá části od Pardubicí do České Třebové, nejprve v lese u Černé za B.
- R.1844 zahájena stavba železničního mostu v Pardubicích přes Chrudimku.
- Na jaře se oba úseky v Pardubicích spojily.
- 26.6.1845 při zkušebních jízdách přijela na pa.nádraží kolem 17.hod. od Č.Třebové lokomotiva nazvaná"Pardubitz", první parní lokomotiva, která do Pardubic přijela.
- 20.8.1845 slavnostní zahájení provozu, v 6 hod.vyjel vlak z Olomouce, do Pardubic první vlak dorazil v 11.30 hod..
- 24.8.1845 při zahájení provozu na železnici zřízena na pa.nádraží poštovní stanice.
- 10.9. 1845 v Pardubicích v domě svých rodičů na následky zranění na železnici v Chocni zemřel Ing Jan Perner, železniční projektant, m.j.stavitel dráhy Olomouc- Pardubice-Praha.
- 1.1.1849 zahájen provoz na trati Brno-Č.Třebová.
- 7.4.1851 v Pardubicích zahájila činnost vlaková pošta, poprvé zde zastavila vlaková pošta, výrazně se zvýšil význam tehdejší poštovní sběrny.
- R.1854 ustaveno Podnikatelstvo c.k.provilegované jihoseveroněmecké spojovací dráhy, hlavními podílníky byl známí podnikatelé A.Lanna z Č.Budějovic, Jan Liebig z Liberce a bratří Kleinové, stavitelé železnice Olomouc-Pardubice-Prah, původně z Moravy. Hlavní slovo v návrhu trasy měl Liberec, tehdy 2.největší město Čech, chtěl napojení na trať do Vídně ve Velimi nebo Přelouči, připojení v Pardubicích prosadila vídeňská vláda, požadující trať kolem hradecké pevnosti.
- 4.2.1855 úřady ve Vídni povolily stavbu železnice Pardubice -Liberecké, při 1.schůzce v říjnu řešen výkup pozemků.
- R.1856 zahájena stavba, pracovalo se i za mírné zimy,
- 15.4.1857 dán do provozu železniční most přes Labe u Rosic, dřevěný dnes neexistující, poněkud níž po proudu než dnešní.
- 1.10.1857 se uskutečnila zkušební jízda do Josefova.
- 3.10.1857 z pa.nádraží vyjel 1.vlak na trati Pardubice-Jaroměře, tažený lokomotivou "Pardubice".
- 29.1.1859 po 3 letech výstavby závěrečnou zkušební jízdou zahájen provoz na žel.trati Pardubice-Liberec - Jihoseveroněmecké spojovací dráze.
- 1.5.1859 zahájena osobní doprava na železniční trati Pardubice-Liberec.
- 8.9.1868 konsorciu usilujícímu o stavbu železnice Pardubice-Chrudim udělena koncese ukládající do 3 měsíců od vydání zahájit stavbu a do 3 let provoz na trati.
- R.1870 pro libereckou trať postaven dnešní železniční most přes Labe mezi Pardubicemi a Rosicemi, společný i pro chrudimskou, která v Rosicích končila, vlaky od Chrudimi musí dodnes do Pardubic couvat.
- 16.5.1871 zahájen provoz na trati Pardubice-Německý (dnes Havlíčkův) Brod.
- 1.6.1871 zahájena pravidelná doprava, první vlak táhla lokomotiva pojmenovaná „Josef Ressel“.
- 7.9.1887 na trati Pardubice.-Chrudim dána do provozu železniční zastávka Pardubice-závodiště
- 1.5.1894 do užívání dána žel.zastávka Černá za Bory.
- 1.4. 1900 pa.městská rada vzala na vědomí rozhodnutí dráhy postavit lávku nad železničním přejezdem u nádraží z Alžbětiny tř. Na Skřivánek, ale trvá na podjezdu, ten postaven až r.1940.
- R.1915 Staré Jesenčany finančním příspěvkem drahám se domohly rozšíření osobní zastávky z r.1887 na nákladní, jízdné do Pardubic bylo tehdy 30 haléřů.
- 10.10.1948 otevřena rekonstruovaná železniční zastávka ČSD v Pardubičkách na severní straně trati, kde byla točna trolejbusu č.2, dnešní zastávka na jižní straně otevřena r.1964.
- 7.11.1957 v 11.17 přijel do Pardubic na staré nádraží 1.elektrický vlak v historii.
- 1.5.1958 příjezdem vlaku v 14.30 otevřeno 3.pa.nádraží s hotelem, krásnou halou zdobenou mozaikami, postavené dle projektu Dr.Ing.Josefa Dandy a pa.arch.Karla Řepy.
- 1.8.1961 pracovníci Dopravních staveb zahájili stavbu železniční vlečky k silu u Černé za B., první etapy nové trati do Chrudimi - Medlešické spojky.
- 17.12.1965 zahájen provoz na elektrifikované železniční trati Pardubice-Hradec Králové.
- 3.5.1989 středa. Z pa.nádraží, 2.nástupiště, vyjel vlak tažený parní lokomotivou k oslavě 130. výročí trati Pardubice-Liberec, v rámci oslav jezdily parní vlaky do 8.5.
- 8.10.1994 na pa.nádraží byl při Městském festivalu k vidění salonní vůz TGM, který jej obdržel ke svým 80.narozeninám 7.3.1930.
- 20.8.1995 ve 14 hod.dorazily do Pardubic dva zvláštní vlaky, které vezly u příležitosti oslav 150.výročí zprovoznění železnice Olomouc-Praha čestné hosty z Olomouce do Prahy, v Pardubicích přistoupili zahraniční delegáti z Německa, Polska, Slovenska, Maďarska, které předtím přijal primátor Ing.Slezák, ve 14.30 pokračovaly do Prahy.
- 27.9.1996 v pa.divadle se konal večer u příležitosti Dne železnice za přítomnosti ministra dopravy Martina Římana, součástí bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejsympatičtější průvodčí a výpravčí ČD, zvítězila Eva Metnarová z Olomouce.
- 8.10.1996 Nadace J.Pernera, Výzk.ústav železniční a DFJP UPa uspořádaly 2.mezinárodní kolokvium "II.ŽELVRS 96", týkající se vysokorychlostní žel.dopravy, za účastí odborníků z ČR, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Francie a Maďarska
- 26.9.2001 otevřen nadjezd železničního koridoru v Černé za B.
11.12.2000 1.rychlostním koridorem mezi Pardubicemi a Přeloučí projel poprvé vlak rychlostí 160 km/hod.
- 2.1.2001 Pardubice se staly sídlem provozního ředitelství ČD pro Liberecký, Hradecký a Pa.kraj, které zakrátko zaniklo.
- 2.1.2003 na trase Pardubice-Praha vyjely čtyři nové patrové pantografické jednotky pro předměstskou dopravu.
- 12.10.2004 do provozu dán poslední úsek 1.železničního koridoru mezi Zábořím n.L. a Přeloučí.
- 11.10.2005 České dráhy zahájily na úseku trati Pardubice-Zámrsk rychlostní zkoušky vlaku PENDOLINO, až 230 km/hod.
- 14.2.2007 ČD nasadily na trať Pardubice-Žďárec u Skutče-Hlinsko motorové soupravy Regionova se znakem Pardubického kraje.


Zdroj: Vlastivědná abeseda Dr.P.Theina: Železnice a dostavníky. ZKPP 11-12/1982
      
Viz také:

      Nádraží

      Železniční most


Předchozí heslo: Železní zbrojnoši

Následující heslo: Železnice plánované


Diskuse k článku: Železnice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Železnice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014