Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Životní prostředí


Životní prostředí

O tom může svědčit průpovídka z 16.stol. „Blyští se jako Pardubice“, ale s hygienou ulic a čistotou vody byly problémy. Na téměř lázeňský dojem Pardubic a parkový charakter krajiny ukazuje to, že si je šlechta zvolila od r.1841 pro pořádání parforsních honů. Ač Staré město téměř postrádalo zeleň a bylo obklopeno nevzhlednými a nehygienickými jezdeckými kasárnami se stájemi. Tu závadu odstranila r.1894 stavba uzavřených jezdeckých kasáren na Palackého tř. Město obklopovalo množství rozptýlené vysoké zeleně a luka na záplavovaném území. Meandry neregulovaných toků s bohatou pobřežní zelení a bystrými proudy na písčitým mělčinách s vysokou samočistící schopností zaručovaly čistou vod. Ovzduší, zápachem ovlivňovaly chlévy a stáje i na hlavní Královské třídě. Převažující živnosti a drobný, převáženě potravinářský průmysl ovzduší ještě nakazily. Perníkárny svou vůní působily spíše příznivě. Výrazně životní prostředí města ovlivnily až Fantovy závody po r.1889. Město sice prozíravě povolilo, z požárního i hygienického hlediska, jejích stavbu daleko od „města“ na západním okraji na Přerovsku za chrudimskou tratí. Časem se však násobně rozrostly v PARAMO s podstatně větším exhalacemi zasahujícími celém město, které se k němu naopak přiblížilo. Ještě více pa.prostředí ovlivnil rozmach průmyslu po r.1948, kdy na severozápadě vyrostl obrovských chemický kombinát, přes svou vzdálenost i ojedinělý zelený ochranných pás, silně znečišťující ovzduší města. Vodu Labe znečišťuje až za Pardubicemi. K tomu přistoupily exhalace dvou velkoelektráren Opatovické na severu a Chvaletické na západě. Komise pro zlepšování životního prostředí při ONV Pardubice 3.12.1970: „Pardubice po Ostravsku a Severočeské pánvi mají nejznečištěnější ovzduší, na obyvatel připadá 16 m2 zeleně, ač má být min.23 m2. Pro příští 5-ti letku navrženo zřízení parků pod lihovarem a na soutoku, úpravy I.a II. okrsku Polabin a další akce za celkem 7 450 000 Kčs, získaných z poplatku za znečištění ovzduší“. Zpráva ze společného zasedání ONV a OV NF (Národní fronty) 16.6.1987 k problematice životního prostředí Pardubicka slibovala snížení exhalací z VCHZ- Renox, elektráren Chvaletice a Opatovice a stavbu Biologické čistírny odpadních vod-BČOV společnou pro chemické závody i město. Kupodivu plénum MěstNV k životnímu prostředí 17.12.1988 jednalo jen o obnově fasád po heslem „Přínos estetizaci města a jeho životnímu prostředí“. Ke zlepšení došlo po r.1990. Dokončena BČOV, podstatným snížením výrob v chemickém omezny exhalace, kouřové plyny obou elektráren čištěny do popílku a odsířeny. Rovinaté Pardubicko umožňuje rozptyl zbytků vysokých exhalací, vyčištění ovzduší Pardubicka. Ovzduší Pardubic zatěžuje zvýšená automobilové doprava v úzkých ulicích, bez možností rozptylu, a prašnost nečištěných ulic. Pro kontrolu ovzduší do Pardubic 12.5.1991 přivezen měřící vůz HORIBA. Na jeho zakoupení přispěly pa.podniky. Pa.životní prostředí silně zatěžují kvanta tuhých odpadů dosud primitivně skládkovaných ve Chvaleticích, jen jejich doprava z Pardubic, dokonce i z Hradce Králové, silně zatěžuje ovzduší.

Zdroj: Jiří Paleček


Předchozí heslo: Živnostníci

Následující heslo: Žižín


Diskuse k článku: Životní prostředí


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Životní prostředí


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014