Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Administrativní budovy


Administrativní budovy

Administrativních budov mají Pardubice nedostatek, důsledek jejich dlouholetého poddanského postavení. Po staletí stačila malému městu jen malá radnice a pro správu celého panství kancelář v zámku. Po vzrůstu velikosti a významu Pardubice proto noví schopní představitelé města přistoupili ke stavbě nové radnice dokončené r.1894 na místě malé barokní radnice a dvou sousedních domů. R.1908 postaven „obecní dům“ čp.80 Pernštýnské nám. pro finanční úřad. Až z r.1924 je budova původně Ředitelství pošt a telegrafů od arch. Machoně, za okupace Oberlandrat, 1949 – 1960 Krajský národní výbor, od r.1960 – 1990 Okresní národní výbor, po r.1989 do 31.12.2002 Okresní úřad. Dodnes je majetkem státu, kde jsou kanceláře Krajského úřadu a Magistrátu v podnájmu. R.1931 okres postavil tzv. Okresní dům, z větší části hotel Grand a jen malá zadní část pro okresní úřad. R.1938 na břehu Chrudimky dokončeny dvě budovy : Okresní soud a Finanční úřad (dnes Střední škola chemická). V 50.letech min.století byla Na Spravedlnosti postavena budova SNB, dnes krajské policejní ředitelství. Na konci 50.let ji stavěli vězňové za režijní cenu. Pardubice se naivně domnívaly, že při chystaném spojování krajů by KNV mohlo být v Pardubicích v této budově. Ovšem Hradec mohl nabídnou pro KNV větší a lepší budovy. Měl silnější politické zázemí i budovy pro další krajské instituce. V 50.letech vyrostl při budoucím nám.Budovatelů blok administrativní budov národních podniků (n.p.) Pozemní stavby, Průmstav, Plynostav. Od 70.let v sousedství stála budova UNICHEMu, dnes radikálně a nevšedně přestavěná pro Pojišťovnu ČSOB. V letech 1960–1990 podléhaly Pardubice Krajskému národnímu výboru v Hradci králové, kam byly soustřeďovány krajské instituce a pro ně stavěny další administrativní budovy. V Pardubicích byla výstavba omezována. Z té doby jsou výškové budovy bývalých národních podniků Tesla a TMS v průmyslové oblasti na východním okraji Pardubic. Až r.1997 byla otevřena nová budova Katastrálního úřadu na nábřeží Chrudimky, která uvolnila polovinu budovy Okresního úřadu. Uvolněný prostor nebyl bohužel rezervován pro krajský úřad jehož vznik se čekal. Z r.1997 je také budova finančního úřadu zastrčená v Hronovické ul., patrně nedostatečná pro Krajské finanční ředitelství, které zde chybí. Přes protesty odborníků i veřejnosti byla u Tyršových sadů r.2001 postavena budova Okresní správy sociálního zabezpečení. Krajský úřad Pardubického kraje zřízený r.2000 využívá staré rekonstruované budovy Staroměstké školy chlapecké a Zdravotnické školy, bývalé Vesny. Ty nedostačují, další kanceláře měl kraj v budově býv. Stavomontáží, ty nyní přestěhoval do rekonstruované budovy Staré reálky. V květu 2009 bylo za kapličkou sv.Anny, stranou od centra, otevřeno krásné administrativní centrum Vinice, oceněné jako Stavba roku.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Finanční úřad v Pardubicích


Předchozí heslo: Abilympiáda

Následující heslo: Adolfa Opálky


Diskuse k článku: Administrativní budovy


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Administrativní budovy


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014