Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Čivice


Čivice

Původní název Starých Čivic. Bývala zemanskou vsí. Na východním okraji při silnici do Přelouče stávala vodní tvrz, jejíž zbytky jsou dosud patrny. Zachovaly se 3 m vysoké náspy pouze na severní straně rozvezené. V době obležení mohlo být okolí tvrze zaplaveno vodou z potoka Podolka. Na tvrzišti čivické byly vykopány rozličné starožitné předměty - ostruhy, lžice a p. vesměs uložené v pa.muzeu. Tvrz byla sídlem starobylého rodu vladyků Čijevických. První známá písemná zmínka je z r.1385 o Ješkovi z Čijevic. R.1399 Jan Petr a Heš z Čijevic vedli spor o dědictví mateřovské. R.1407 zemřel Tomášek z Čijevi v Horkách a Krchlebech a zboží připadlo státu. Ve druhé polovině 15.stol. připadli Čivice Dubánkům z Duban, kteří se pak psali také z Čijecic. R.1450 je zmiňován Jan Duvánek z Duban a Čijevic, v l. 1464–68 jeho syn Vilém, podkomoří královny Johany, zahynul r.1468 ve službě krále Jiřího při obléhání Konopiště. Svědkem odkazu Doroty z Doubravic byl r.1505 Jindřich z Duban a Čijevic. R.1517 je tu Václav Obršal ze Zher na Čijevicích. Koncem 16. stol. byly Čivice spojeny s pa.panstvím, patřily k rychtě Rosické a měly 22 lidí osedlých. R.1680 patřily k rychtě Jesničánské, měly 8 osedlých, 5 rolníků, 16 chalupníků a císařským mlýn. Pozemky panského dvora čp.1 byla za Josefa II.pronajaty „dědičným“ nájemníkům, kteří se r.1849 vykoupili, čímž na západě vznikla ves Nové Čivice. R.1787 začalo školní vyučování v pastoušce, r.1803 byla postaven dřevěná jednotřídní škola, r.1880 byla založena zděná dvoutřídní škola čp.90, již 19.9.1880 vysvěcena a otevřena. Počty žáků : r.1860 70, 1870 90, 1880 119, 1890 106, r.1906 125. Čivický statek náležel pardubickému panství do r.1863,kdy bylo prodáno Úvěrnímu ústavu, který je prodal 5.11.1864 za 285 000 zl. Karlu hraběti Chodkovi z Chodkova a Vojníny, r.1869 přešel v odhadní ceně 317 000 zl.na hraběte Bohuslava Chotka, vyslance v Drážďanech, po jeho smrti r.1896 na jeho syna Volfganga. R.1919 byl statek rozparcelován, čivickou část získal M.Kokeš. Čivice měly r.1843 80 domů a 511 obyvatel, r.1900 92 domů a 693 obyv., 1910 106 domů a 771 obyv. Začátkem 20. stol.se obec dělila na 5 částí: I Nové Čivice, k nim patřila jižně od silnice II Chaloupka a III Štěpnice, IV původní osada Staré Čivice k nimž patřil V Borek, vzrostlý z č.29 na 14 čísel s hospodou. Úředně jsou dnes jen Staré Čivice.
      
Viz také:

      Dubánkova ulice

      Nové Čivice

      Staré Čivice


Předchozí heslo: Československé armády

Následující heslo: Člun


Diskuse k článku: Čivice


Opravte prosím!

Napsal(a): XY   |   2016-03-12 14:27:03   |   xy@xy.cz
Jedná se o Staré Čívice nikoliv Čívice!Napsat příspěvek k článku: Čivice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014