Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Čivice


Čivice

původní název obce Staré Čivice, bývaly zemanskou vsí. Ves na Podolském potoce, 6 km západně od Pardubic, na silnicí na Přelouč a Prahu.

První písemná zmínka 1264. Nadmořská výška 226 m, výměra katastru 568 ha. Na západním okraji obce stávala vodní tvrz Dubánků z Čijevic. Pozůstatky valů jsou dosud patrné v zahradě čp.14, tvrziště Na valech. Zachovaly se 3 m vysoké náspy pouze na severní straně rozvezené. V době obležení mohlo být okolí tvrze zaplaveno vodou z Podolského potoka.

Na tvrzišti čivickém byly vykopány rozličné starožitné předměty: ostruhy, lžice a p.vesměs, uložené ve VČM. Tvrz byla sídlem starobylého rodu vladyků Čijevických. Ze starožitného rodu vladyků Čijevických je uváděn r.1385 Ješek z Čijevic, který dlužil pražskému kanovníkovi Kokovcovi.

Při tvrzi původně bylo 7 gruntů. R.1399 se bratří Petr a Hereš z Čijevic soudili o dědictví mateřovské. R.1407 zemřel Tomášek z Čijevic v Horkách a Krchlebec, jeho zboží připad-lo králi. Ve druhé polovině 15.stol patřili Čivice Dubánkům z Duban, kteří s pak psali též z Čijevic.

R.1450 tu byl Jan Dubánek z Duban a Čivic. Jeho syn Vilém byl v l.1464-68 podkomořím královny Johany, zahynul r.1468 ve službě krále Jiřího při obléhání Konopiště. Za tažení Uhrů proti Jiřímu z Poděbrad r.1469 byla patrně zničena čivická tvrz. Jako svědek odkazu Doroty z Doubravice je uváděn r.1505 Jindřich z Duban a na Čijovicích.

R.1517 je jako držitel uváděn Václav Obršal ze Zher a na Čijevicích. Koncem 16.století byl samostatný deskový statek Čivice spojen s komorním panstvím pardubickým. R.1588 patřily k rosické rychtě, měly 22 lidí osedlých. R.1680 patřily k jesen-čanské rychtě, měly 8 a čtvrt osedlých, 5 rolníků, 16 chalupníků a císařský mlýn na Podolském potoce, který měl r.1802 dvě složení a jehelku.

Byl zde dřevěný poplužní dvůr, toliko kravín a špýcha-ry byly z kamene. Za Josefa II. byly pozemky panského dvora čp.1 pronajaty „dědičným“ nájemní-kům, kteří se r.1849 vykoupili, čímž na západě vznikla ves Nové Čivice. Do r.1787 byly Čivice při-fařeny k Jezbořicím.Od r.1787 se vyučovalo v pastoušce, prvním učitelem byl do r.1795 krejčí Kobera. Od toho roku vyučoval zkoušený učitel Václav Vašák do r.1849.

R.1803 postavena dřevěná jednotřídní škola čp.63. Dvoutřídní škola čp.90 postavena r.1880, vysvěcena 19.9.1880. Dětí docházelo r.1870 90, r.1880 119, r.1890 106, r.1906 125. Začátkem 20.stol.se obec dělila na 5 částí: I Nové Čivice, k nim patřila část jižně od silnice, II Chaloupka a III Štěpnice, IV původní osada nazva-ná Staré Čivice k nimž patřil V Borek, vzrostlý z jednoho č.29 na 14 čísel s hospodou.

Úředně platí po r.1918 název Staré Čivice, Nové s nimi splynuly, jsou zapomenuty.


Pozůstatky tvrze ve Starých Čivicích
      
Viz také:

      Dubánkova ulice

      Nové Čivice

      Staré Čivice

      Čivické panství


Předchozí heslo: Československé armády

Následující heslo: Člun


Diskuse k článku: Čivice


Opravte prosím!

Napsal(a): XY   |   2016-03-12 14:27:03   |   xy@xy.cz
Jedná se o Staré Čívice nikoliv Čívice!Napsat příspěvek k článku: Čivice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014