Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Obyvatelstvo


Obyvatelstvo

Nejstarší statistický údaj o počtu obyvatel v Pardubicích uvádí 872 obyvatel (soupis obyvatel podle víry z r.1651). Lze předpokládat, že Pardubice měly před třicetiletou válkou asi 2 000 obyvatel.

Další údaje uvádějí prameny takto: r.1770 1 080 obyvatel
1834 3 866
1843 4 017
1881 10 292
1900 17 031
1921 25 162
1939 35 062
1947 44 337
1960 60 499
1969 70 777
1971 73 024
K 31.12.1900 Pardubice dle statistiky měly 17 029 obyvatel, 3 731 rodin, 1 006 domů, (Chrudim 13045 obyvatel). K 30.6.1913 v Pardubicích žilo 20 114 obyvatel. Růst způsoben přílivem obyvatel z venkova do pa.živností a podniků. Žádný z nich neměl sílu, ani zájem stavět pro ně bytové domy. Museli si svépomocně stavět přízemní rodinné domky. Město muselo připustit nízkou zástavbu, místo vícepodlažní podle regulačního plánu. Pardubice se zvětšovaly do šířky. Až po r.1920 stavěny obecní domy, a po bytovou nouzi muselo město změnit válečnou vojenskou nemocnice na nouzovou bytovou kolonii Karantena. Po 2.svět válce došlo k růstu pa.průmyslu a dalšímu přílivu obyvatel. To umožnila výstavba sídlišť (Dukla, Višňovka, Polabiny, Dubina a řada menších). V menší míře na zvyšování počtu obyvatel měly připojené obce. Dle Retrospektivního lexikonu ČSSR 1850-1970 měly Pardubice s připojenými obcemi 71 347 obyvatel (Pardubice 62 664, Cihelna 270, N.Jesenčany 730, Pardubičky 1 431, Popkovice 561, Spojil 207, Studánka 2 159, Svítkov 2 830, Trnová 489). Podle jiného statistického údaje měly r.1970 již 78 856 obyvatel. K 1.12.1930 měly v Pardubice 28 841 obyvatel, přepočítáno s dnes připojenými obce by to bylo 45 564 obyvatel. Rozhodnutím min.vnitra 21.09. 1943 poprvé vytvořeny Velké Pardubice, které měly cca 50 tis.obyvatel, 5800 domů, výměru 6000 ha, z toho vlastní Pardubice 35 000 obyv., 3300 domů, 1900 ha. R. 1945 Pardubice měly 36 671 obyvatel, 3830 domů, 1.7.1946 Velké Pardubice měly 45 575 obyvatel. Dle tisku: „1.6.1956 Pardubice překročily významnou hranici, měly 50 087 obyvatel. Ještě před necelým stoletím byly menší než Chrudim. O bouřlivém růstu svědčí čísla z posledních let: r.1950 39 636 obyv., 1955 48 654, cca o 4500 více než r.1954, to odpovídá počtu odevzdaných bytů r.1955 1265. Růst pokračuje, lze očekávat do konce r.1956 52 000 obyv., koncem 2.pětiletky asi 56 tis. To bez složek MNO (vojáků), do Pardubic dojíždí 8 000 pracujících, další tisíce do závodů v okolí. Pro snížení bytové tísně nutno splnit velké úkoly bytové výstavby“.

R.1960 za 2.Pardubického kraje reálně plánováno, že r.1980 budou mít Pardubice 100 tis., ještě přírůstky v 60tých letech tomu nasvědčovaly. R.1960 se Pardubice dostaly do poddanství Východočeského KNV, bytová výstavba postupně omezována, tím snížen příliv obyvatel. Noviny Zář 6.l.1984: „Přes den jsou již Pardubice velkoměsto, k nimž se se řadí v ČSSR 7 měst nad 100 tis.obyvatel. Pardubice 30.9.83 měly 93 554 trvale bydlících obyvatel, hranice 100 tis.dosáhnou r.1992, ale v počtu přítomných již velkoměstem jsou, denně dojíždí 15,8 tis.pracujících a 6 tis.studentů“. V důsledku omezení bytové výstavby nebyly „velkoměstem“ ani r.1990, ani r.1992, ač r.1990 na MěstNV Pardubice bylo na 7000 žádostí o byty, tj.minimálně pro 14 000 osob.

Dle dalších sčítání Pardubice měly r.1980 92 261 obyvatel
1991 94 407
1994 94 141
2001 90 668, celkem přítomných 100426 osob
2011 91 073 obyv., 44 538 mužů, 46 532 žen

Zdroj: Zdeněk Bičík
      
Viz také:

      Obecní domy

      Dukla

      Sčítání lidu


Předchozí heslo: Obuvnictví

Následující heslo: Odbíjená


Diskuse k článku: Obyvatelstvo


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Obyvatelstvo


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014