Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Kaple sv. Kříže

postavena r.1733 při jižní stěně chrámu sv.Bartoloměje. R.1912 pro zchátralost zbourána, místo ní postavena kaple Piety při severním boku nové chrámové předsíně. Pro černou úpravu interieru o velikonocích se jí říkalo Černá kaple....Kaple sv.Anny

Původně zde na počátku dnešní ul.S.K.Neumana stávala jen socha sv.Anny, věnovaná magistrátním radou Ignácem Nefkou, zvoleným do funkce 19.ledna 1790. Kapličku nad sochou dal v dubnu 1822 postavit zámožný soused Václav Říha ze Zeleného předměstí. R.1908 byla péčí soukromých dárců a Muzejního spolku opravena a vyzdobena. Obraz sv.Anny ve štítě je dílem arch.Bóži Dvořáka. Kaple opravena soukromým n...Kaple sv.Tří Králů

v pardubickém zámku je doby první etapy jeho přestavby na počátku 16.stol. Nese charakteristické rysy pozdně gotického slohu, prostupuje přízemích i prvním patrem. Otázkou je zda zde nebyla již kaple Arnoštského hradu. Vstup do ní je v severovýchodním rohu zámeckého nádvoří, bohužel pro veřejnosti stále zavřený. Pod kaplí se nachází zajímavé sklepení se středověkou truhlou, sloužící pravděpodobně ...Kaple sv.Václava Salesiánů

na Zborovském nám. R.1939 položen základní kámen I.etapy stavby salesiánského ústavu, jehož součástí byla kaple sv.Václava, ve II.etapě ji měl nahradit kostel sv.Václava. R.1942 dokončena první část stavby a kaple vysvěcena. K další stavbě za války ani po ní nedošlo. Dne 17.4.1950 byly salesiání z Pardubic vystěhováni. Objekt sloužil nejprve vojákům, pak předán základní škole. Po r.1990 byl sales...Katastrální úřad

Na nábřeží Chrudimky 20.9.1995 zahájena výstavba budovy Katastrálního úřadu podle projektu ateliéru AND Praha, po dokončení hrubé stavby 16.07.1996 vztyčena majka. Budova Katastrálního úřadu Pardubice dána do provozu 5.2.1997. Postavily ji Vojenské stavby a.s.POZISTAV, investor: Český zeměměřičský a katastrální úřad. Od r.1990 to byla nejzdařilejší stavba Pardubic. R.2010 ji předstihl administrati...Klášter Salesiánů

pečujících o mládež. Základní kámen k první etapě položen 15.12.1939 na Skřivánku proti kasárnám železničního pluku. R.1940 dokončen jednopatrový objekt s kaplí sv.Václava. Vedle měl být ve II.etapě postaven moderní kostel sv.Václava, největší v Pardubicích. Ke II.etapy pro zákaz za války nedošlo, ani po ní. Dne 17.4.1950 byli Salesiání z Pardubic vystěhováni. Objekt získal krajský vojenský soud, ...Korso

bývalo 100 let na chodnících Královské třídy, Wilsonovy tř., na Zeleném za okupace, pak ještě na Stalinc e- Stalinově tř. Na tř.Míru již nebylo, změnily se společenské podmínky. Obnovit korso pěší zónou možné není, zanikla navštěvovaná společenská a kulturní střediska Veselka, Grand a kina. Dnes se nekorsuje, čeká se zde jen na trolejbusy. Tuto společenskou tradici připomínala budova restaurací ...Kostel Sedmibolestné Matky Boží - Kostelíček

postaven r.1710 nákladem pa.měšťana a kupce Jakuba Antonína Štrossa a ze sbírky na místě dřevěné kapličky z r.1675. Zakladatel je zde od r.1722 pohřben. Vchod na býv.hřbitov zdobí sochy sv.Augustína a Jana Nepomuckého.
Kostelíček podle plánů neznámého autora postavil stavitel Jakub Pešina. Z dřevěné kaple do nového kostel přenesen oltářní mariánský obřadní obraz obraz, nejstarší památka, je ...Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje je připomínán s cyriackým klášterem r.1295, i s klášterem byl zničen r.1421 husity. Donedávna se předpokládalo, že dnešní kostel sv. Bartoloměje postavil Vilém z Pernštejn r.1515 na jeho místě. Archeologický průzkum r.1995 zjistil, že zde žádný kostel před dnešním nestál. Místo prvního kostela sv.Bartoloměje zůstává dosud neznámé. Dnešní kostel byl postaven v pozdně gotické...kostel sv. Jana Křtitele

založen r.1510 Vilémem z Pernštejna na západním konci Zeleného předměstí, r.1563-67 rozšířen stavitelem V.Všetečkou. Kamenný portál r.1563 přenesen do středu severní zdi, okno zde je původní. Prostá chrámová gotická stavba s prvky renesančními. R.1572 zhotoven křídlový oltář-archa, dílo malíře Tomáše. R.1583 na evangelijní straně namaloval malíř Jiří Roda trojdílný obraz vzkříšení. Štít kostela j...Kostel sv. Jana Nepomuckého

v Lánech na Důlku, byl postaven r.1802 na místě původního dřevěného z r.1787, který byl poraženého silným větrem r.1798 Vnitřní zařízení rokokové. R.1855 zde zřízena fara, dnes zrušená. ...kostel sv. Jiljí

v Pardubičkách. Je jmenován s klášterem cyriaků již v první písemné zmínce o Pardubicích z r.1295. R.1421 byl spolu s klášterem zničen husity. Dle archeologického výzkumu nestál ne dnešním místě, ale na ploše před dnešním hřbitovem. V původním kostele byl hrob zakladatele města Pardubic Arnošta ze Staré, pak přenesený do nového. Dnešní kostel postaven asi před r.1484. Kostel je bez věže, má krásný...Kostel sv. Václava

v Rosicích ze 2. pol.16.stol, gotický, roku 1583 získal nové klenby a puristicky upraven na zač. 20.stol. K obdélné lodi přiléhá na jižní straně předsíň a trojboce uzavřené kněžiště se sakristii na severní straně. Zvnějšku stěny člení opěrné pilíře a hrotitá okna. Nad kněžištěm křížová klenba s vyžlabenými žebry vystupujícími ze zdi. Vstup do sakristie s valenou klenbou je menším hrotitým portále...Kostel zvěstování Panny Marie

nejstarší pa.kostel. Před r.1359 jej nechal postavit arcibiskup Arnošt z Pardubic, byl prvním pa.farním kostelem „města nového“ založené jeho otcem. R.1532 Vojtěch Pernštejna přemístil faru k většímu Bartolomějskému kostelu, do staré fary umístil klášter minoritů, jimž slíbil postavit větší budovu. Za třicetileté války byl silně poškozen švédskou dělostřelbou. O rekonstrukci se postarali minori...Kostelíček

Viz. Kostel Sedmibolestné Matky Boží ...Kostnice

Postavil ji r.1568 stavitel V.Všetečka naproti kostelu sv.Jana na tehdejším hřbitově. R.1639 zanikla, ale r.1717 obnovena. Toho roku věnoval Jakub Štross nadaci 100zl. „na máslo do lampy v kostnici, aby každou středu a sobotu hořela“. R.1784 zde byla truhla pro vynášení všech mrtvých těl ke hrobu podle josefínských zákonů, v lednu 1785 ten způsob pohřbu zrušen. Kostnice r.1788 zrušena, na jejím mí...Koupaliště

do r.1960 měly Pardubice jen přírodní říční plovárny : na Labi Občanskou, Turistickou, Na špici, Ostende, na Chrudimce pod Vinicí Vojenskou. V rámci výstavby Parku kultury a oddechu na pravém břehu Labe, jako jeho rekreační část,otevřeno 17.7.1960 letní koupaliště u Cihelny, mělo plavecký bazén o ploše 3750 m2 a neplavecký 100m2. Pro zchátralost a nedostatečnou kapacitu bylo rekonstruováno, moder...Krajská knihovna

poprvé vznikla r.1950 po vzniku druhého Pardubického kraje z městské, před r. získala historické budovy čp.77 a 78 Pernštýnské nám, kde se r.1960 se stala Okresní knihovnou. Znovu se stala krajskou 15.1.2002 kdy Okresní knihovna byla převedena na Krajskou. Od r.2004 ředitelem Petr Kárník. Kraj zakoupil dům čp.79 U zlatého beránka, po rekonstrukci a vestavbě ve dvoře získala knihovna r.2005 další...Krausův dům

čp.113 na Zeleném předměstí postavil r.1860 pa.poštmistr Josef Kraus na spojených parcelách č.113,114,115. Dům se proslavil řadou významných, i nevítaných, návštěv. M.j.r.1866 saského krále, po prohrané válce pruského krále Viléma I. s korunním princem Vilémem a kancléřem Otou Bismarkem. Na podzim 1966 tu byl rakouský císař František Josef I., později další návštěvy při parforsních honech. Po smr...Krematorium

Žádost o zřízení krematoria podalo r.1915 kuratorium Městské průmyslového muzea v Pardubicích. Vídeňská vláda žádost zamítala. V Pardubicích nato vznikl kroužek zájemců v čele s pokrokovým lékařem MUDr.Lvem Theinem. Již v prosinci 1918 městská rada vypsala soutěž na návrh budovy. První cena neudělena, druhou získal arch.Pavel Janák. Na podnět spolku krematorium byla založena akciová společnost, d...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014