Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Bavory

Za Veselkou byl od r.1631 Klášterský dvůr, patřící pa. minoritům, zde či v sousedních stodolách byli po válce o rakouské dědictví umístění bavorští zajatci a dvůr podle toho lidově jmenován. Po zrušení řádu 1787 byl prodán, z r.1844 je záznam o Kateřině Skoupé, držitelce dvorce a hostince Bavory, hostinec i název, sto let používaný i pro okolí, zmizely po výstavbě jezdeckých kasáren v l.1895-6....Benzínová čerpací stanice

Malé stanice byly zřizovány od počátku 20. stol přímo ve městě. Hotel Veselka měl vlastní čerpací stanici na dnešní tř. Míru, jiná byla U kostelíčka. Až po znáronění se začaly stavět velké na okrajích města. Kolem r.1970 byla otevřena moderní u Černé za B. vedle autoserisu a jiná u konečné na Chrudimské ul., další na Teplého ul. za areálem MHD vybavena již myčkou. Ještě 30.6.1970 byla znovu ...Betlémská kaple

je sice v Praze, ale má úzkou souvislost s Pardubickem. Postavit ji nechali praž-ský kupec Kříž a Hanuš z Milheimu, tehdy majitel pardubického panství. Hanuš s Milheimu smlouvou z 27.května 1395 postoupil kapli „na výživu kazatel 9 kop grošů pražských platu holého a věč-ného na vsi Přerov u Pardubic celé s dvory kmetcími, s dědinami, lukami i se vší zvolí, což k tomu přísluší“. Třetím kazatelem v ...Bílá brána

Vstup do Města v ohradě, do opevněných Pardubic, byl pouze dvěma branani, od jihu a západu Pražskou neboli Zelenou a od východu a severu Bílou. Ta stávala od r.1507 v dnešní ul.Sv.Anežky České mezi domy 28 a 30, říkalo se jí Mejtská, až od r.1547 Bílá, jako protiklad nového názvu Zelené brány, po sezelenání jejího měděného krytu. Požárem r.1538 patrně neutrpělala, oprava stále jen málo, tak zac...Bradla

zapomenutý název pozemků na břehu Labe za zámeckým okrskem, kde je dnes konec ulice U Stadionu v Pardubicích – Na bradlech....Březinova tvrz - Březinův zámeček

Václav Květoň z Rosenwaldu hejtman pardubického panství koupil r.1717 rozsáhlý pozemky býv.Vystrkovského dvorce za „Kostelíčkem“ mezi ul. Štrossovou a Dašickou. Zřídil zde velkou zahradu, park, a nechal postavit jednopatrový letohrádek. R.1729 vdo-va Kateřina Květoňová letohrádek s pozemky prodala Kláře Benediktě de Bossi z Ebelinu, manželce nového hejtmana. Po ní se vystřídalo několik majitelů, p...Cassino-Verein

Bürger Ressource Pardubice, utrakvistický,občanský spolek založený r.1855. Český jazyk a české podniky se zde jen těžce probíjely k životu. První jeho sídlo bylo v domě čp.67 na Pernštýnském nám., který patřil Anně Kuttmannové, říkalo se tu U Kutmanky, později řezníkovi Fr.Krbovi, začátkem 80.let zde bylo důstojnické kasino. Pak spolek sídlil v domě čp.5 Antonína Schwarze, nakonec od r.1858 ve...Centrum Kosatec

Moderní bezbariérový objekt ve vnitrobloku ve Sladkovského ul. 2824 je od září 2011 sídlem České abilympijské asociace. Pojmenování ovšem s pestrobarevnou květinou nesouvisí: bylo zvoleno kvůli kosému půdorysu stavby. Integrační centrum sociálních aktivit Pardubice Kosatec vyprojektoval architekt Radim Bárta. Vlastní stavbu, součást Integrovaného plánu rozvoje města „Přitažlivé město“ Chrám sv. Bartolomějer.1295 dle první zmínky o Pardubicích klášterní, r.1921 zničen husity, od 1519 nový klášterní, od r.1532 farní, od r.1540 děkanský, r.1934 povýšen na arciděkanský – viz Kostely....Císařský mlýn

Strúha městská (později Císařská) založená Vilémem z Pernštejna sloužila mj pohonu panského mlýna čp.109 Pod Sklípky. Mlýn postavený asi r.1507 přešel r.1560 s celým městem do rukou České královské komory tj. do majetku císaře a začalo se mu říkat Císařský. Mlynáře dosazoval vrchnost. V rámci Raabových reforem panství mlýn prodalo a 1.1.1759 se prvním soukromým vlastníkem stal Karel Palm. M...Corso

či KORZO v Pardubicích. Hlavní ulice na Zeleném, před 1.svět válkou Královská třída po ní Wilsonova byla byla proslulá, chodilo se od jednoho konce ke druhému a zpět. Každý se tu musel potkat a byl to způsob jak navazovat známosti. Původně od 19.stol. byla Královská třída živá hlavně v neděli dopoledně, kdy se tu potkávali občané chodící z kostela a důstojníci jezdeckého pluku obdivovali...Červená lázeň

zaniklý zábavní, „rekreační“ park v místech Automatických mlýn na pravém břehu Chrudimky v Pardubicích - viz Prater. ...Červeňák

Dnes území podél toku Chrudimky, někdejší vojenský prostor, který dostal pojmenování podle jednoho z mostů nacházejících se v lokalitě. Most zvaný Červeňák Jedná se o most, který byl postaven roku 1911 při regulaci Chrudimky v centu města nedaleko staré reálky. Šířka vozovky byla 5 m, šířka chodníků 1,5 m. V roce 1935 byl z důvodu nedostatečné kapacity nahrazen mostem novým. Aby po dobu výsta...Český kostel

byl název Arnoštského farního kostela Zvěstování P.Marie v Pardubicích, po výstavbě kostela sv.Bartoloměje, při němž byl o r.1516 klášter minoritů a byl nazýván německým kostelem, ač je otázka zda v českém kostele nekázali luteránští kazatelé německy. ...ČEZ Arena

dnešní název Zimního stadionu podle energetické firmy ČEZ....Čítárna

Byly původně jen v hostinských provozech, kde podnikatelé se snažili vykládáním časopisů zvýšit zájem o svůj podnik. Činili tak hoteliéři na Veselce, U zlatého lva i Josef Peikert, majitel „kavárenské a biliardní“ místnosti U zlatého beránka na Pernštýnském nám. Dnes již kavárny noviny pro hosty nemají. Od konce 19.stol. umožňovaly členům číst noviny různé spolky. Po utrakvistickém Cassino-Vereinu...Dělnický dům

čp.276 Jindřišská ul. Otevřen 25.12.1904 jako spolkový dům sociálně demokratické strany. Zde se odbývala i první kinematografická a divadelní představení. Biograf „LIDO BIO“ byl uzavřen v 60.letech a v 70. letech min. stol. byla v přízemí otevřena „Myslivecká restaurace.“
Dělnický dům se stal vedle Veselky dalším střediskem kulturního a politického života. Dne 22.7.1906 zde T.G. Masaryk před...Delta

Dům pionýrů a mládeže DELTA. Stavba v Gorkého ul. byla zahájena krátce po r.1980 a měla být prováděna v Akci“Z", tedy z velké části bridádnicky. Velké pardubické stavení podniky neměly „kapacity“, vyšší politické kruhy jim to nenaplánovaly. R.1985 se objevily kritika, že stavba vázne, protože je na Akci „Z“ příliš náročná. V lednu 1986 MěstNV Pardubice a n.p.VCHZ převzaly záruku nad výstavbou. VCH...Domov důchodců

Vilém z Pertnštejna r.1510 postavil na okraji Zeleného předměstí, při novém hřbitově špitál, pro 3 později pro 5 chudých a nemocných, důchodci tehdy nebyli. Špitál byl r.1892 prodán a zbourán. Město toto zařízení přeneslo ke Kostelíčku do t.zv.tvrze, pak zde postavilo chorobinec a r.1908 při Štrossově ul.chudobinec. Tato zařízení byla po r.1950 spojena v jeden ústav -domov důchodců. Rozšířen byl p...Donucovací pracovna

Viz. Pracovna...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014