Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Hotel Palace

Hlaváčova ul.čp.230 přímo proti starému nádraží. Patrně jej postavil r.1861 pa.podnikatel Josef Doskočil, patřil mu do r.1898. Od r.1902 jej vlastnila rodina Koubků. Po r.1948 znárodněn, zrušen, přeměněn na kanceláře, do r.1989 zde bylo podnikové ředitelství n.p. Potraviny, po privatizaci transformované na a.s.UNIPO, neúspěšný pokus o pa.obchodní řetězec. Nějaký čas zde sídlila krajská správa Če...Hotel U Rathouských

(Tř.17.listopadu čp.88) Josef Rathousky byl majitelem od. r.1919, při hotelu velká zahrada. V 60.letech byl přeměněn na hereckou ubytovnu VČD a v přízemní zřízen tehdy největší pa.buffet....Hotel U zlatého lva

Na místě hospody Baal postavil sedlář J.Doskočil r.1843 první pardubický hotel nazvaný „U zlatého lva“, předvídavě ještě před tím než Pardubice získaly železniční spojení se světem. Byl to zřejmě první pa.podnikatel, dnes zapomenutý. Po stavbě železnice postavil hotel Libuše proti prvním pa.nádraží a druhý hotel Palace naproti druhému, starému nádraží. Provozoval dostavníkovou dopravu na sever i ...Hotel Veselka

(Tř.Míru čp.76). Hostinec se zde připomíná již koncem 17.stol. Od počátku 19.stol. patřil rodině Kašparově. V l.1857-58 byl přistavěn sál Odeon, kde se konaly společenské zábavy. Poslední přestavbu provedl r.1925 Josef Košťál. Od r.1915 fungoval v budově biograf Imperiál. Z Veselky pocházel průkopník letectví Ing. Jan Kašpar. Poslední majitel Arnošt Košťál popraven 2.7.1942 pro spolupráci s od...Hotel Zlatá štika

(Štrossova ul.čp.127). Původně Klofandova hospoda (předtím U Šmídů), r.1917 přestavěná na moderní hotel, později ještě rozšířený. Dnes je nejstarším pa. hotelem, starší zanikly. Na jeho místě byly r.1564 dva grunty. Na jejich místě postavil fenrych Václav Šimůnek r.1661 dům. Od kdy zde byl šenk není známo. Ve 2.polovině 19.stol zde již byl. Od r.1866 patřil rodině Šmídům, U Šmídů se hrálo divadl...Hotely nepostavené

Po r.1950 byl plánován nový hotel na Dolíku naproti Tyršovým sadům, alternativně zde měla být pa.opera, místo toho až r.1983 postavena budova OV KSČ, dnes Dům hudby. Od r.1990 se opakovaně objevují návrhy na stavbu velkého moderního hotelu pro početné návštěvníky Pardubic, kteří opět musí hledat ubytování mimo Pardubice. Např. druhý na Masarykově nám, na místě býv.jatek vedle nedostavěné sportovní...Hřbitovy

Hlavním pardubickým hřbitovem byl v l.1507-1883 hřbitov u sv.Jana Křtitele, v l.1905-13 změněn v sady (dnes Bratranců Veverkových). Na novém hřbitově na Skřivánku se začalo pohřbívat r.1883. Regulační plán vypracoval prof.Antonín Barborka. Hřbitov byl vysvěcen 1.12.1983 pa.děkanem Janem Chmelíkem. Současně byl zřízen nový židovský hřbitov na východní straně. Starý židovský hřbitov se nacházel v Hu...Hřebčinec Nemošice

Na rozdíl od hřebčína Kladrubech, který chová hřebce i klisny, rozmnožuje starokladruské koně, hřebčinec choval jen hřebce. Jimi zajišťoval kvalitní plemenitbu koní po Čechách, především pro vojenské účely. R.1789 bylo v Čechách zřízeno armádou hřebčinecké odd. Vojenská správa r.1790 postavila u Nemošicích areál stájí, obytných i hospodářských budov, k němuž patřily rozsáhlé louky. Po r.1924 se st...Hrkačka

malý mlýn Na Vrtálně poháněny vodu přepadající z Haldy. Zbořen r.1923 a pozemek využit pro rozšíření Červenkovy barvírny. ...Hrob v dáli

památník bojů našich legionářů za 1.světová války odhalen po r.1919 na pa. městských hřbitovech, do památníku uložena prsť z nejvýznamnějších bojišť legionářů. ...Hroby

Na městských hřbitovech jsou hroby mnoha významných pardubických občanů z nichž zde několik připomenuto s číslem hrobu ( I. na starém, II. na novém hřbitově) : ...Ideon

Objekt Městských zimních lázní z r.1954 s 25m bazénem na Olšinkách, za 40 let provozu opotřebený, zastupitelstvo Pardubice pokládalo za zbytečný, odmítlo jej opravit a provozovat. Proto jej 3.8.1994 dalo na 99 let do pronájmu Pardubické výstavní a veletržní,spol s r.o.- PVV (firmy Zeus,Vidocq a Vapet)pro výstavní a prodejní účely. V objektu rekonstruovaném v rekordním čase podle projektů ak.arc...Imperial

dříve hotel Imperial , dnes v přízemí, místo dříve známe dietní jídelny, stylová pivnice IMPERIÁL ...Integrovaný dům

Na tř.Míru vedle pošty, na místě tří domů čp. 106, 107, 108, byl 1988 dokončen integrovaný družstevní dům s byty a velkoprodejnou ve dvou podlažích. Dnes je zde místo velkopodejny ve dvou podlažích řada prodejen. ...Jandíkův mlýn

Mlýn postavil r.1542 pekař Jan poté když Vilém z Petrnštejna zřídil kanál Halda. Míval dvě kola moučná na jenom žlabu a jedno stoupé na druhém. Nazýval se Švankvovský nebo Mlýn na Haldě. Vystřídal řadu majitelů, r.1645 byl od Švédu pokažen a spálen. Pusté místo prodal Jan Sixt Kropil z Dašic r.1651 fišmistrovi Jakubu Ježkovi, který mlýn obnovil. R.1818 byl mlýn opět zničen požárem. Václav Říha j...Jelínkova brána a věž

stála od r.1507 před mostem z Bělobranského nám, na pravém břehu Chrudimky. Chránila ji Požeračka, která tekla před ní. Přes ní byl další most, odtud název ul. Mezi mosty. Pojmenována po Jakubu Jelínkovi majiteli sousedního domu čp.134. Později na ní přenesen název Mejtská brána, poté, když se od r.1547 se původní Mejtské bráně začalo říkat Bílá. R.1645 před útokem Švédu byla stržena a nahrazena...Kalvárie

největší pa.sousoší v interiéru, v kapli Piety chrámu sv. Bartoloměje. Představuje ústřední téma křesťanské ikonografie, umučení Ježíše na kříží. Pod křížem jsou jeho tři nejbližší a po stranách dva andělé. Sousoší vniklo v l.1736-37 jako součást oltáře kaple sv.Kříže na jižním boku chrámu sv.Bartoloměje. Připisuje se řezbáři a sochaři J.Rorbachovi, který působil v Chrudimi. Původní zlacení a poly...Kamenná vila

čp.144 Bílé předměstí. Novorenesanční vila s bohatou reliéfní a sochařkou výzdobou je nejvýznamnějších soukromou stavbou Pardubic. Neomítnutý kámen z něhož je postavena jí dal název. Stojí majestátně a je dominantou okolní vilové zástavby. Údajně byla původně pro biskupa Josefa Doubravu. Stavbu zahájil arch. Bóža Dvořák na základě výměru Obecního úřadu Pardubice 27.9.1913. Za války stavba stagnov...Kamenný most

bohatě zdobený, je také před hlavním portálem zámeckého paláce. ...kaple sv. Anděla Strážného

v Dražkovicích, první bohoslužby v nové kapli 4.11.1883. Oprava zchátralé kaple dokončena 1.11.1988. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014