Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Obchodní dům Prior

Po zbourání jezdeckých kasáren na Palackého tř.7.4.1967 rozhodnuto postavit na místě býv.jízdárny na rohu ul. K Polabinám obchodní dům za 60 mil. Kčs. Výstavba měla být zahájena v zimě 1969-70, základní kámen položen 4.6.1971. Kupodivu terén pro stavbu poněkud zvýšen, snad aby byl zvýrazněn nepříliš velký objekt. Měl být dokončen 1.10.1974, proti plánu otevřen již 23.8.1974, stál 76 mil Kč. Podle ...Občanská plovárna

zřízena r. 1877 na pravém břehu Labe hned nad Labským mostem, v místech horní části plavební komory dnešního zdymadla....Obecní domy

Město Pardubice postavilo r.1921 11 tzv. „nouzových“ obecních bytových domů na Čechově nábřeží, vzniklo tím krásné pravobřežní předmostí Bílého předměstí, r.1921 7 domů po západní straně Jiráskovy ulice, později dva domy na Skřivánku a kolem r.1930 moderní dům čp.49 za Městským divadlem s obecním dvorem, pohřebním ústavem a novou hasičskou zbrojnicí. ...Obecní mlýn

poháněný Městskou struhou byl v domě čp.13 vedle Panského - Císařského mlýna v Pernštýnské ul. Dům obec získala směnou r.1531, kdy jí Vojtěch z Pernštejna postoupil jedno sladové kolo ze sousedního Panského mlýna. Probouráním zdi obec získala prostor, kde postaveno další kolo s mlýnským kamenem a později umístěny dvě kroupové stoupy. Tak vznikl obecní mlýn. Z r.1636 je záznam:“Mlejn obecní, v ně...Obelisk

Obeliskem je pomník Václava Bubeníka, zasloužilého starosty Pardubic, v Bubeníkových sadech, přenesený sem r.1928 ze zrušeného Bubeníkova hrobu na býv. hřbitově u kostela sv.Jana. Druhým obeliskem je pomník obětem za vlast na Zborovském náměstí z r.1938, který vytvořil Fr. Zuzka, důstojník Železničního pluku, před jehož kasárnami byl vztyčen. Žulový blok 7 m dlouhý, vážící 27 t na pomník v září 19...Obilní sýpky a sila

Hospodářské družstvo postavilo první podlažní sýpku r.1904 v areálu družstva vedle vápenky, dnes ul.K Vápence, sýpka ani vápenka zde již není. Družstvo po r.1948 přeměněno na n.p. Zemědělské zásobování a nákup-ZZN, v rozporu s politikou združstevnění zemědělství. ZZN po r.1950 postavol novou sýpka jako první objekt ve vznikajícím průmyslovém areálu Černá za B. Je na 6 000 t obilí, v polovině podl...Objekt 50 m bazénu

byl jednou ze tří částí Plaveckého areálu velkoryse navrženého v 50.letech za 2.Pardubického kraje. Určen pro výkonnostní sport s 50m plaveckým bazénem, prvním v ČSR a skokanským bazénem s 10m věží, do r.2011 jediným v ČR. Projekt zpracovali arch. Karel Řepa a ing. arch. Gustav Havíř. Stavba zahájena po otevření Městských zimních lázní, prvního objektu Plaveckého areálu, r.1964. stavba zastavena....Öesterreichův dům

Pernštýnské nám.čp.77. Marek Öesterreicher r.1848 koupil dům, černý a zchátralý, opředený bájí o místní „bílé paní“. Byl prvním židovským občanem, kterému povoleno usadit se ve Městě, dnes Starém Městě. Za okupace jeho dědici o dům přišli. V l.1956-1960 provedena jeho rozsáhlá rekonstrukce, první v památkové rezervaci, podle návrhu Ing.arch.K. Horníčka. Při tom odhaleny malované niky z první, goti...Okresní dům - hotel Grand

Městská spořitelna koupila r.1911 „hotel Kotel“ na začátku Královské třídy, po jeho zbourání zde měl být postaven městský Reprezentační dům. K tomu pro 1.světovou válku nedošlo, ani po ní. Ve 20.letech pozemek získal okres, r.1929 okresní výbor rozhodl postavit zde Okresní dům. Zadní čtvrtina určena pro Okresní úřad. Ve zbývajících třech čtvrtinách plánovány společenské a reprezentační prostory ...Okresní dům pionýrů a mládeže

v samostatné budově otevřen 15.4.1954 za Pasáží, 9.9.1978 oslavil 30.výročí svého založení. ...Okresní správa sociálního zabezpečení

3.8.1999 položen zákl.kámen její budovy při ulici U Stadionu, dokončena r.2000. Obavy, že zacloní výhled na zámek se ukázaly liché. Správné byly námitky proti rozptýlenosti okresní administrativy. ...Ota Resch

pa.bankovní dům, „Šťastné losy“, prodejna třídní loterie, založeno r.1919, velký mecenáš pa.sportu a umění. Po smrti O.Resche r.1929 jej převzal Břetislav Kohoutek. ...Palác

Pardubice, chudé poddanské donedávna malé město, paláce postrádaly. Na konci 19.stol.byly výraznějšími budovami jen nová radnice z r.1894, první novoměstská škola z r.1880 za Veselkou, sousední objekt jezdeckých kasáren z r.1895, druhá Novoměstská škola z r.1895, dnešní Štefánikova, Průmyslová škola, dnes budova elektrotechnické fakulty UPa. Proto první velkorysý obytný dům naproti Zelené bráně p...Památková rezervace

Pardubice patří mezi vybraná historická města, tvořící tzv. Státní městskou památkovou rezervaci. Pardubice pro ni určeny jako typ města české renesance, jehož stavební a umělecký vývoj probíhal v 1.pol.XVI. stol. Do památkové rezervace patří pernštejnský zámek, Zelená brána, církevní architektury a podstatná část historického jádra města (s výjimkou novodobé zástavby). Pardubice, staré město ...Památky

Památková rezervace. Nejvýznamnější stavební památkou na hranici památkové rezervace je Městské divadlo z r.1909. Mimo historické centrum kostel sv.Jana na Zeleném předměstí, Kostelíček-kostel Sedmibolestné P.Marie na Bílém předměstí, kostel sv.Jiljí v Pardubičkých, kostel sv.Václava v Rosicích, Kostel sv.Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku, kaple sv.Anny, zdevastovaná kaple Sv.Trojice, další ka...Památník osvobození

od akad. sochaře, holick. rodáka Josefa Malejovského odhalen 5.11.1957 u vchodu do Tyršových sadů, vybudovaný z iniciativy pracujících Synthesia Semtín, kteří na něj věnovali výtěžky pracovních brigád. Podle památníku přejmenováno tehdejší Stalingradské nám. r.1962 na nám. Osvobození, r.1990 nám. Republiky....Památník padlých

z 1.svět.války odhalen 24.6.1930 na obnovené zvonici u kostela v.Bartoloměje, autor sochař Fr. Zuzka....Památník Zámeček

Pardubičky 194 českým vlastencům popraveným na tomto místě ve dnech 3.6. 1942 až 9.7.1942 za německé okupace. Dne 1.9.1945 upořádána smutečná pouť na bývalé popraviště u Zámečku. Dne 31.10.1949 u Zámečku v Pardubičkách otevřen památník, který navrhli arch. Karel Kalvoda a J.Hričák. R.1972 otevřen nově upravený a rozšířený areál památníku se smuteční síni, 25.6.odtud odstartován 1.Pochod míru do L...Paprsek

azylový dům pro ženy a matky s dětmi zahájil provoz 9.3.1994v domě čp.803 ul. Na Spravedlnosti, upraveném nákladem 5 mil. Kč provozovatelem Středisko křesťanské pomoci. ...Pardubice - slovníkové heslo Ottova encyklopedie Česko A-Ž, r.2007

krajské město, správní středisko Pardubického kraje, 88260 obyv., 78 km2, kult. a hosp.středisko již.části východočeského regionu. Poloha: Pardubická kotlina, v již.části Východolabské tabule, na soutoku Labe s Chrudimkou. Významnou dominantou je Kunětická hora. Administrativní status a instituce: Od středověku trvale součástí Chrudimkého kraje, pouze 1850-1855 samostatného kraje, od 1850 okresní ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014