Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Městský pivovar

Z doby před 16.stol. není zpráv, že by se v Pardubicích vařilo pivo, to neznamená že by se nevařilo. Vilém z Pernštejna zřídil na Městské strúze výrobní podniky a pivovar. Postaven v r.1501-1507 na dnešním Wernerově nábřeží v místě zadního traktu dnešní radnice. V tomto pivovaře vařili sousedé dle pořádku stanoveného řádem z r.1512, platili 41/2 groše za var a groš za vodu čerpanou ze strúhy. Dne ...Montované domky

Padesát montovaných „švédských“ domků - dvojdomků pro zaměstnance SYNTHESIE dokončeno 28.10.1950 v nové dělnické čtvrti v Doubravicích. V září 1966 v Semtíně – Doubravicích začal převod podnikových montovaných rodinných domků do vlastnictví. V 50.letech řešil n.p.SYNTHESIA bytový problém pracovníků ještě rozsáhlejší výstavou finských domků- fiňárů v Ohrazenicích, kde tvoří západní čtvrť. ...Mosty

Labský most postaven 1494, jediný pa.most přes Labe do r.1960, kdy 5.1.otevřen čtyřproudý most Českoskovensko sovětského přátelství- ČSSP, dnes most Pavla Wonky.
- Za Labským mostem dva klenuté můstky v náspu silnice pro odvedení povodně, třetí u Cihelny.
- Koncem 15.stol Vilém z Pernštejna nechal postavit most přes Chrudimku z Bělobranského nám na místě brodu cesty na Sezemice, V.Mýt...Motoristické centrum

Pardubic, tak tisk r.1978 označil prostor při ul Na Spravedlnosti, kde byly soustředěny služby motoristům: dva objekty MOTOTECHNY se servisem, prodej autodílů, autoškola, právě dokončená prodejna a servis BARUM o ploše 300m2 a dopravní oddělení Veřejné bezpečnosti s evidencí řidičských průkazů a vozidel. Zůstala zde jen nevyužití prázdná plocha po Mototechně....Mototechna

Od 17.6.1949 získaly Pardubice další státní distribuční podnik, v č.p. 51 Stará lékárna Pernštýnské nám. umístěna krajská správa n.p. MOTOTECHNA, prodejna zatím na Stalinově tř. (tř.Míru) v čp.108 vedle domu U Merkura v býv. Hladěnově obchodě motocykly. V Pardubickém kraji r.1955 prodáno 383 aut: 229 kusů Škoda 440 Spartak, 29 zn.Poběda, 33 zn.Ifa, 40 zn. Renauld, 46 zn. Wartburg, 6 zn. Wartburg-...Mrakodrap

Dle tehdejšího tisku10.3.1961 dokončen první pa.„mrakodrap“ při vznikající ul. S.K.Neumana naproti sídlišti Višňovka. Následující rok dokončeny další dva, ubytovny n.p.Tesla Pardubice ...Mrazírny

Krátce po otevření Zimního stadionu r.1947 postaveny naproti jedny z prvních mrazíren v ČSR. Využívaly společné chladící zařízení. Pro další rozvoj zde nebylo místo, proto po r.1965 zbourány. Nové postaveny v Dašicích. Tam, v prostoru býv.cukrovaru od r.1975 do 1977 vyrostl největší mrazírenský komplex ve střední Evropě se 44 000 m3 skladovacího prostoru, vlastní mrazírna 180 m dlouhá, 60m širok...Muzeum perníku

Jediná specializovaná instituce v ČR má od r.2004 sídlo v Perníkové chaloupce z r. 1882 v Rábech pod hradem Kunětická hora. ...Nádraží

Nejstarší nádražní budova z r.1845 stávala proti býv.hotelu Libuše, vedle Obchodní akademie, mělo čp.192 Zelené předměstí. Obě koleje byly vedeny otevřenou halou. Hned vedle byl přejezdu Chrudimské silnice, to naznačuje, že bylo i nádražím pro Chrudim, kam jezdily dostavníky J.Doskočila od každého vlaku. Po dokončení stavby dráhy Pardubice - Liberec bylo posunuto na západ, 15.4.1859 dáno do provoz...Nádraží Rosice nad Labem

postaveno r.1871 po dokončení trati Pardubice -Německý Brod, společné i pro trať Pardubice-Liberec. R.1976 Rosice připojeny k Pardubicím, nádraží se stalo druhým pardubickým. ...Náhrobek

Nejznámějším a nejkrásnější v Pardubicích je náhrobek Vojtěch z Pernštejna v presbytáři chrámu sv.Bartoloměje z r. 1534, opředený pověstmi. Náhrobek tvoří mramorová deska s Vojtěchovu postavou ve vysokém reliéfu rozměrů 224x110 cm na podstavci ze čtyř reliéfně zdobených pískovcových desek....Náhrobky - náhrobní desky

V pardubických kostelích byli pohřbíváni významní občané, nižší šlechtici i měšťané. Jejich hroby kryĺy umělecký zpracované desky. Kolem r. 1904 byly z podlah vyzvednuty a umístěny na vnitřní či vnější strany zdí kostelů. Nejpozoruhodnější je mramorová deska z kostela sv.Jiljí v Pardubičkách přisuzovaná zakladateli nového města Pardubic Arnoštu ze Staré. Byla v podlaze původního kostela sv.Jiljí...Národ

biograf či kino Národ druhé v Pardubicích otevřené r.1913 v Národním domě, pak Kino Jas, naposledy Kino Jas 70, zaniklo, r.2012 bylo na prodej. ...Národní dům

postavilo město na dnešním Wernerově nábřeží, na místě zbouraného městského pivovaru. Obecní zastupitelstvo 5.4.1872 rozhodlo ponechat staveniště za radnicí pro spolkové místnosti Měšťanské besedy, ochotníků a Sokola, 7.3.1873 pověřen hradecký arch. Vebr zpracováním plánů. Od 1.1.1874 jej převzala Měšťanská beseda. V přízemí měl 5 místností a v 1.poschodí sál, 4 světnice, jakož i „pavlán“. Byl t...Národní dům čp. 900

na okraji parčíku u sv.Jana (dnes ul Bratranců Veverkových) postaven jako protějšek Dělnického domu z r.1904. R.1913 v něm otevřen biograf Národ....Národní kulturní památky

Památník Zámeček odhalen 31.10.1949 na popravišti z r.1942 v areálu Zámečku v Pardubičkách. Od r.2010 jsou Národními kulturnímu památkami pa.Zámek a Krematorium. ...Nejužší dům

čp. 81 Zelené předměstí vedle zvonice, průčelí široké 1,5 m....Nemocnice

Pernštejnský špitál z r.1510 nebyl učen pro nemocné, ale pro chudé a opuštěné. R.1550 zaplatilo město za „udělání dvou sroubků mezi branami pro lidi, které se smyslem pominou“, někde na Bělobranském nám. Nemajetným poddaným poskytoval od r.1773 lékařskou pomoc zámecký lékař. Péči o choré obcím ukládal císařský patent z r.1784. R.1795 pověřila obec lékařskou péčí o chudé doktora Josefa Fichtnera, p...Nouzová bytová kolonie

Velkou kolonii zřídilo město po r.1918 v býv. Válečné nemocnici – Karanténě. Bylo to řešení prozíravé a užitečné z počátku na solidní úrovni, předešlo se vzniku živelných, horších slumů. Kolonie zvaná též Havaj zanikla kolem r.1947 kdy se na jejím místě začalo stavět sídliště Dukla, satelitní město, opět po válce a bombardování Pardubic nutné pro řešení bytové nouze a rozvoj města. R.1945 vznikla ...Nové nádraží

nahradilo staré zničené bombardováním r.1944. Výstavba zahájena bezprostředně po válce, na několik let zastavena, nádraží dokončeno a otevřeno 1.5.1958 – Nádraží ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014