Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Křemenská ulice

v severní části Svítkova odbočuje z ul.Hradčanské, kříží ulici K Besedě. Pojmenována r.1948, před tím se jmenovala Komenského. ...Křičkova ulice

na severu Polabin IV, odbočka z Grusovy ul.na západ. Po dokončení výstavby r.1973 pojmenována Alšova dle záměru pojmenovat ulice Polabin IV jmény malířů. Nové jméno dostala r.1991, aby se odstranila duplicita s Alešovou ul.v Rosicích, nelogicky podle hudebníka. Jaroslav Křička (1882-1969) český skladatel a sbormistr....Křižíkova ulice

tak byla 2.9.1932 památkovou komisí pojmenována ulici do té doby nazývaná U Telegrafie, od r. opět 1940 U Telegrafie, od r.1948 U Tesly, od r.1950 dodnes ul. Východní. František Křižík (1847-1941), český elektrotechnik, vynálezce, podnikatel, zakladatel českého elektrotechnického průmyslu, r.1905 postavil v Pardubicích parní elektrárnu....Kudy k Hoře jedou

byl r.1533 název pozdější Královské tř., dnešní tř.Míru, značící cestu ke Kutné Hoře, tehdy po Praze nejdůležitějšímu městu království....Kudy se do Chrudimi chodí

tak v knize rudé je r.1522 nezvána dnešní Štrossova ul., důkaz, že přes Pardubičky a Nemošice byla nejstarší cesta do Chrudimi, ještě hodně užívaná. ...Kunětická ulice

z křižovatky U Josefa na sever, odděluje Cihelnu od sídliště Sever, je lemovaná alejí starých lip. Pojmenována r.1969 podle Kunětické hory, kam po ní lze dojet....Kyjevská ulice

severojižní osa Pardubiček od nadjezdu u nemocnice až na jejich jižní okraj směrem na Nemošice. R.1945 pojmenována Masarykova , r.1948 K nemocnici, r.1950 má dnešní jméno podle hlavního města Ukrajiny....Labská ulice

na umělé hrázi oddělující Chrudimku od zámeckého příkopu, nasypaná za Pernštejnů na ochranu před povodněmi. Je možné, že původně Chrudimka tekla právě zámeckým příkopem a obtékala původní tvrz, pozdější hrad. Cesta vedoucí na Labský most a dále na Hradec a na Prahu vznikla počátkem 16. stol. Do r.1928 to byla jediná cesta na sever přes Labe. Na počátku ulice při domě čp14/15 stála Sedlářská brána...Lánská ulice

ve východní části Studánky krátká spojka mezi ul. V Lipinách a Divišovou. Název od r. 1969 podle obce Lány u Dašic....Leginářské náměstí

viz náměstí Čs.Legií...Legionářská ulice

v Rosicích na jižním okraji Kréty. Pojmenována r.1945, připomíná dobrovolnické legionářské jednotky bojující za 1.světové války za svobodné Československo....Lenertovo náměstí

Od r.1930 pojmenování Olšinek z části obestavěného sokolovnou, Husovým sborem a činžáky na západě, několika vilami na jihu. Nedlážděné náměstí hostilo cirkusy a lunaparky až do r.1960, kde se zde začaly stavět Městské lázně. R.1940 pojmenováno Na Olšinkách, starší název zapomenut. Josef Lernet (1838-1887) majitel parních lázní, spoluzakladatel pa.Sokola, buditel, sběratel knih. ...Leningradská ulice

od r.1955 jméno nové ulice na Dukle, od r.1991 Jiránkova. ...Leninovo náměstí

v l949-1990 název Náměstí Čs.legií. Sochá sedícího Lenina však byla od r.1974 do r.1990 na nám.Osvobození vedle divadla. Vladimír Iljič Lenin (1870-1924), vlastním jménem Uljanov, ruský revolucionář, organizátor povstání v Petrohradě r.1917, zakladatel bývalého Sovětského svazu....Lesní ulice

Řadové domky na severním okraji Studánky podél lesa Lipiny, pojmenována r.1974...Letecká ulice

slepá ulička na západním konci Teplého ulice při nadjezdu u PARAMA. Nevýznamná ulička připomíná slavnou leteckou minulost Pardubic. Pojmenována r.1932, poté co r.1928 byl proti ní v lesíku odhalen prozatímní pomník prvního českého letce Ing.J.Kašpara, umístěný dnes na nám Dukelských hrdinů....Lexova ulice

prochází středem sídliště Dukla od severu z Teplého ul.na jih na ul. Kpt.Nálepky. Jméno nese od r. 1991, po svém vzniku r.1950 pojmenován Moskevská. Akademik František Lexa (1876-1960), pardubický rodák, světoznámý egyptolog, zakladatel české egyptologie, profesor Univerzity Karlovy....Lidická ulice

v jižní části Polabin III z ul.Kpt.Bartoše na západ. Pojmenována r.1970 podle obce Lidice, vypálené nacisty za heydrichiády r.1942....Lonkova ulice

Polabiny, odbočuje z ul.Kpt. Bartoše u starého železného mostu přes Labe, lemuje po jižní straně Polabiny III, na konci nelogicky tvoří Polabiny V po r.1990 dostavěné. V ohybu kde se stáčí na sever po r.1995 postaveno sídliště „Na Labišti“. Ulice pojmenována r.1991. Jaroslav Lonek (1904-1945), šéfpilot Východočeského aeroklubu v Pardubicích, letecký konstruktér u Bati, pro odbojovou činnost po...Luční ulice

v na západě Slovan křižuje ul.Dašickou, krátká jižní část se lomí k západu, ústí do jižní části ulice Na Drážce. Severní část souběžná s ulici Na Drážce protíná Slovany a Studánku, končí na ulici Na Hrázi na okraji sídliště Dubina. Jméno má od r.1942 kdy ještě končila v lukách a polích dnes zastavěných.....Luční ulice - Pardubičky

byla také od r.1948 v Pardubičkách, r.1969 přejmenována na ul.Ke Hřišti....Macanova ulice

na západním okraji Nového Města. Po r.1945 plánovaná jako široká severojižní městská osad podjezdem spojená se dnešní ul.Čs.armády na Dukle, později mostem přes Labe s centre v Polabin. Nový blok z 50.let min.století byl proto posunut od původní uliční fronty staršího domu z 1930. Ke stavbě podchodu chyběla odvaha a vytrvalost. Záměr byl zapomenut a před 10 lety město povolilo novou výstavbu ve ...Máchova ulice

v západní části Nových Jesenčan z ulice Na Záboří na jih, pojmenována r.1948. Karel Hynek Mácha (1810-1836), básník, zakladatel moderní české poezie....Makarenkovo nám.

od r.1961 po výstavbě Višňovky jméno náměstí, rozšířené ulice, před novou školou, od r.1990 Benešovo nám. ...Malá Dubina

východní cíp Bělobranské sahající až ke Staročernsku, samotě Na Hrázi, dnes Dubské ul. ve Staročernsku...Malé náměstí u masných krámů

jméno dnešního Wernerova nábřeží uváděné r.1880...Mandysova ulice

hraniční ulice Studánkou a Slovany, jimž náleží jižní strana. Spojuje ul.Spojilskou s ul.Staročernskou. R.1930, tehdy převážně polní cesta, pojmenována ul.Hraniční. Nové jméno dostala r.1959. Dnes je Hraniční ulice jen ve střední části rozhraní obou městských částí. Jaroslav Mandys (1908-1944), krejčovský dělník, komunistický funkcionář v Pardubicích, zahynul v nacistické žaláři 9.4.1944....Mánesova ulice

v Rosicích spojuje ulici Generála Svobody s ulicí Borovou. Původně Tyršova ul. má dnešní jméno od r.1948. Josef Mánes (1820-1871), významný český malíř, zakladatel české národní malby. Také jeho otec Antonín, bratr Qido a setra Amálie byli významní malíři....Masarykova třída

v l.1918-1940 název dnešní třídy 17.listopadu....Masarykova ulice

v l.1945-1948 název dnešní Kyjevské ul. v Pardubičkách...Masarykovo náměstí

Rozsáhlý prostor po zbouraných jezdeckých kasárnách postavených r.1895 při Palackého tř. r.1959 pojmenován náměstí Budovatelů. R.1990 přejmenován na Masarykovo náměstí. Zde mělo vzniknout nové centrum města. Z poloviny dlážděno a parkově upraveno se vzrostlými stromy, druhá polovina štěrkové parkoviště. Na severní severní straně přiléhala nedlážděná plocha, lidově zvaná hliněný plac, kde hostovaly...Masnokrámská

jazykově nemožné pojmenování dnešní Bartolomějské ul., zaznamenané r.1792....Mezi branami

V branách v letech 1507-1643 název dnešního Bělobranského nám.ležícího mezi branami: Bílou, Sedlářskou a Mejtskou-Jelínkovou. ...Mezi zahradami

zalomená ulička v Cihelně ústící do ulice Kunětické, je tvořena novými řadovými domy vestavěnými do zahrad starší zástavby, pojmenována r.1991....Mikulovická ulice

lemuje Jesničánky po jižním a východním okraji. Pojmenována r.1959 po svém vzniku podle blízké obce Mikulovice s kostelem sv.Václava na Mikulovickém kopci. ...Milheimova ulice

na Skřivánku, jižně od železničního koridoru, souběžně s ním spojuje tř.Jana Palacha s ulici K Vápence. Pojmenována r.1904. Za okupace od r.1940 se jmenovala Pražska,1945 název vrácen. Vznikla po severním okraji jezdeckého cvičiště-rajčůru, kde Ing.J.Kašpar a Evžen Čihák prováděli letecké pokusy a produkce. Hanuš z Milheimu, držitel Pardubic od r.1391 do své smrti r.1405, spoluzakladatel Betléms...Místopis města Pardubic

vydal Magistrát města Pardubic r.2009, formát A4, 96 stran. ...Mnětická ulice

v severní části Nemošic ze starého náměstí na východ směrem na Mnětice, ale končí v lukách. Pojmenována 1948. ...Mnětická ulice

na východním okraji Studánky r.1998 přejmenována na ul.K silu. ...Moskevská ulice

od r.1950 jméno ulice středem sídliště Dukla od severu k jihu, název potvrzen r.1954, od r.1991 ulice Lexova. ...Mozartova ulice

v Polabinách IV z ul.Kp.Bartoše na západ k budově gymnázia. Ulice v této čtvrti měly být pojmenovány po slavných malířích, tato po svém vzniku r.1974 pojmenována Mánesova, R.1991 pro dulicitu s Mánesovou ul. v Rosicích živelné přejmenována po skladateli. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) světoznámý rakouský skladatel....Na aleji

zapomenuté lidové označení dříve nedlážděné komunikace ve Familii podél jižní strany železniční tratě. Oficiální název Mezi Závorami z r.1930 se ani nevžil, od r.1961 Fidrova ul. Snad zde býval švestková alej, kterou nikdo nepamatuje. Dnes mezi komunikací a železnicí je vzrostlý smíšený stromový pás, tlumící hluk lépe než nová protihluková stěna. Kromě jiných roste zde několik jedlých kaštanů zas...Na Babce

uzavřená skupina rodinných domů na východním okraji Dubiny na návrší, v jehož sousedství býval lom Na Babě....Na Babě

návrší u zaniklé vsi Lhotka, kde býval lom, asi tam kde jen nyní ulice Dubové návrší. ...Na Benátkách

ulice v Černé za B. spojující ul.Jabloňovou s Akátovou....Na Drážce

ulice oddělující Bílé Předměstí od Studánky, pokračující po severním okraji sídliště Dubina na Hůrka. Vznikla na trase vojenské úzkokolejné drážky, kterou cvičně postavil po r.1935 železniční pluk ze svých kasáren na Skřivánku kolem Pracovny až k Labi a do budovaných kasáren na Hůrkách. Pojmenována r.1959.Jižní část u železniční trati s rodinnými domky z 30.let 20.stol. Po r.1966 stavěná jak...Na Haldě

název ulice vznikají podél cesty sezemské a Haldy uváděný r.1555, používaný i dnes pro dnešní Husovu ulici. ...Na Hrádku

Zelené Předměstí. Spojuje tř.Míru se Sukovou tř. R.1507 Vilém z Pernštejna přidělil kováři Gregorovi pozemek nad rybníčkem v místě dnešního Domu hudby, ten zde zřídil huť "ve které se děla sleyvala". Zabýval se puškařstvím a zhotovováním zvonů a uměleckých předmětů. Sakař vyslovuje domněnku (IV-76), že od něj pochází bronzová křtitelnice v kostel sv.Bartoloměje. Také cituje městský účet (IV-8...Na hrázi

jméno oddělené část Staročernska čp.10 a19 při silnici do Sezemic. Název uváděn jen na turistických mapách. Místopis města jej nezná, část silnice s dalšími 4 domy pojmenována Borská ulice. Po r.2005 při ní u lesa zřízena točna autobusu MHD č.28. Za místem Na hrázi podél Bělobranské dubiny do r.2009 vznikla nová osada nazvané ul.Dubská. ...Na Hrázi

ulice ve středu Mnětic odbočující z ul.Tuněchodské do luk u Chrudimky, kde při konci, kde zůstal malý rybníček, jde po hrázi býv.Mětického rybníka. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014