Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ulice Pod Vinicí

Ulice vznikla postavením bytových domů firmou U Vinice, stavbu prováděla stavební firma IP Stav. Ulice se nachází v místě někdejšího areálu Železničního vojska v území mezi ulicí S.K.Neumanna a tokem řeky Chrudimky....Ulice podle lázní

tak se dle knihy Rudé po r.1525 říkalo Kostelní ulici, kde na místě dnešní domů čp.105, 106, 107 byly v l.1507-1645 městské lázně. ...Ulice podlí rathouzu k zámku

v l.1515-1760 název dnešní Pernštýnské ulice, když radnice byla právě v rohovém domě na začátku ulice....ulice Potěšilova

krátká ulice na východním okraji Studánky, spojuje ul.Staročernskou s Lesní.
František Karel Potěšil (1864-1835), pa.rodák, ředitel školy na Skřivánku, významný regionální pracovník, propagátor záchrany Kunětické hory, spoluautor kroniky města, od r.1931 čestný občan Pardubic....Ulice Při kasárnách

za okupace název ulice Svobody pojmenované r.1932 a opět r.1945....Ulice Při zámečku

od r.1932 název západní části dnešní ul. U Zámečku, pojmenované r.1949....ulice Příčná

krátká ulice v Nemošicích, spojuje ul.Mnětickou s ulicí 5.května, pojmenována r.1940....ulice Prokopa Holého

Rosice z ul.Oskara Brázdy na sever, do r.1948 Žižkova. Prokop Holý, zvaný Veliký, husitský kněz, po smrti J.Žižky, hejtman, porazil křížové výpravy u Ústí n.L., Tachova a Domažlic. Zúčastnil se jednání basilejského koncilu. Padl r.1434 v bitvě u Lipan....ulice Proti mlýnu

r.1526 zaznamenaný název dnešního Wernerova nábřeží, související s panským mlýnem na východní straně. ...Ulice proti mlýnu

r.1526 název dnešního Wernerova nábřeží odvozený do tehdejšího panského, později císařského mlýna....ulice Proti německému kostelu

v l.1502–1525 jméno dnešní Kostelní ul, podle kostela sv.Bartolměje, při němž byl klášter minoritů, kteří sice přišli z Krakova, většinou byli Němci....Ulice proti německému kostelu

jedno pojmenování dnešní Kostelní ulice do r.1525, kdy při kostele sv.Bartoloměje byl klášter minoritů, kteří většinou pocházeli ze zněmčeného Krakova, proto ten katolický kostel nazýván německý, na rozdíl od českého farního kostela Zvěstování P.Marie, který byl podobojí. Když byl klášter r.1532 přemístěn ke kostelu Zvěstování P.Marie vystřídala Kostelní ulice řadu názvů. ...Ulice Radiomechaniků

na vých. okraji sídliště Drážka na hranici Studánky a Slovan. Pojmenována r.1967 na oslavu úspěchů pa. raditechniků z pa. Tesly a UVR Opočínek....Ulice řeznická

v gruntovní knize r.1801objevující se název dnešní Bartolomějské ulice...ulice Říjnové revoluce

od r.1970 název ulice oddělující Polabiny III a IV., r.1990 přejmenována na ul.Kpt. Bartoše. Říjnovou revolucí r.1917 se v Rusku dostali k moci bolševici, kteří je změnili ve Svaz sovětských socialistických republik - SSSR. Říjnová nazvána dle tehdy v Rusku platného juliánského kalendáře, dle našeho proběhla 6.a 7.listopadu....ulice Rudé armády

od r.1950 do 1954 jméno dnešní ul.Čs.armády...ulice Rumunská

Studánka souběžná s ul.Na Drážce, spojuje ul.Ve Stezkách s ul.Na Hrázi, pojmenována r.1959....ulice Růženy Vojtěchové

na jihu sídliště Dubina, pojmenována r.1990, před tím od r.1977 se jmenovala S.M.Kirova. Růžena Vojtěchová (1903-1943), pardubická učitelka, za okupace odbojová pracovnice, popravená nacisty....ulice Růžová

Trnová, krátká spojka mezi ulicemi Na Vrškách a Bohdanečskou, pojmenována 1998....ulice S.K.Neumanna

Pokračování Anenské ulice za podjezdem u sv. Anny na jih k městský hřbitovům. Do 50.let min. století prašná cesta na hřbitovy. Od r.1930 se jmenovala Ke Hřbitovům, od r.1945 Hřbitovní. Dnešní jméno má od r.1961, po dokončení Višňovky, kterou po východní straně lemuje. Na jejím počátku u kaple sv.Anny po východní straně zůstává areál byv. Reinberkovy továrny na železné konstrukce, za ní ulici křižo...ulice Sadová

od r.1881 název vznikající ulice po okraji Bubeníkových sadů, od r.1948 Bulharská ul. ...ulice Sadová - Nemošice

z Ostřešanské ul.na východ k Plemenářskému podniku, pojmenovaná r.2000. ...ulice Skrejšovského

tak r.1932 pojmenována ulice na Skřivánku, r.1961 přejmenovaná na ul.Terezy Novákové. Jan Stanislav Skrejšovský, (1831-1883), rodák z Libišan, český obratný a podnikavý staročeský novinář. Založil v Praze noviny Národní pokrok a několik listů ve Vídni. Jako novinář i politik bojoval s vídeňskými vládami za práva Čechů....ulice Slovenského národního povstání

v l.1950 až 1991 název ulice Štefánikovy. Slovenské národní povstání – SNP proti tehdejší slovenské vládě a německému vojsku od 29.8.do listopadu 1944, poté v horách pokračovalo partyzánskými boji do konce války. ...ulice Spojovací

Rosice n.L.- Kréta, spojuje ul.Tolarovu s Legoniářskou, starý tradiční název. ...ulice Spojovací - Polabiny

od r.1969 do r.1991 jméno dnešní ul. Npor.Eliáše, Polabiny III....Ulice Sportovců

na západě Svítkově u plochodrážního stadionu, od r.1965, dříve Ke Stadionu....ulice Sportovní

Nemošice ze Sadové ul. na sever k fotbalovému hřišti...ulice Stavbařů

Polabiny I z ul.Rosické ul.na jih, rovnoběžná s ul.Kosmonautů, pojmenována r.1962....ulice sv. Anežky České

Staré Město, z Pernštýnské ul.na Bělobranské nám. Patrně trasa nejstarší cesty z města na východ v prodloužení Kostelní ulice. Z r.1548 je známý název Ulice u brány, neboť tu od roku 1507 stála věž a brána uzavírající "Město v ohradě" na východě. Jejích název dlouho kolísal. Užívalo se také Mýtská, až po 30-ti leté válce se ustálilo pojmenování Bílá brána. Věž, Bílá brány, r.1840 zbourána, ulic...ulice Svobody

ohraničuje na jihu Višňovku, po severní straně býv. kasáren T.G.Masaryka, spojuje třídu Jana Palacha s ulicí S.K. Neumana. Pojmenována již od r.1932, za okupace se nazývala Při Kasárnách. Není to ulice generála L.Svobody, ta je v Rosicích....Ulice široká

tak ve 2.polovině 18.stol.jmenována dnešní Pernštýnská ulice....ulice Terezy Novákové

okrajová na západě Jesničánek, souběžná s ulicí Chrudimskou. Od r.1932 se jmenovala Skrejšovského, dnešní jméno má od r.1961. Tereza Nováková (1853-1912), realistická spisovatelka celým životem a dílem patřící východním Čechám. Je také autorkou lidopisných studií m.j. "Kroj lidový a národní vyšívání na Litomyšlsku", "Čechy východní" a "Z nejvýchodnějších Čech"....Ulice Tichá

ve východní části Studánky spojuje ul.Mandysovu a Lesní....ulice Topolová

ze středu Černé za Bory na sever k železniční zastávce, kde dnes končí. Před stavbou sousedního nadjezdu byla jejím pokračování historická cesta do Sezemice. Dříve bezejmenná r.1998 pojmenována K Roháku, téhož roku přejmenována na Topolovou podle topolového lesíka u zastávky....Ulice u stodol

pojmenování Žitné ulice používané současně s názvem U obecního dvora....ulice Věry Junkové

na Bílém Předměstí podél jižní zdi Pracovny z Husovy ulice na ul.Na Drážce. Ta část se od r.1889 jmenovala U Pracovny. Za ul.Na Drážce pokračuje ve Studánce k ul.K Lesu, kde Věra Junková bydlela. Dnešní název dostala celá ulice r.1946. Věra Junková (1917-1942), pardubická rodačka, učitelka, spolupracovnice paraskupiny SILVER A. Po jejím odhalení gestapem zatčena a popravena na pardubi...ulice Za hřištěm

v Rosicích na severu z Fügnerovy ul.odbočuje na východ, stáčí se na sever, na ní navazuje stezka do Semtína, pojmenována r.2000. ...Ulice Za Kopečkem

nová ulice na jihu Pardubiček návazná na ul.Pod Kopečkem, pojmenovaná 2008....Ulice za masnými krámy

počátkem 16. stol také jeden z názvů dnešní Kostelní ulice....Ulice Za Pasáží

od r.1932 jméno slepého prodloužení ulice U Divadla. Od r.1930 se krátce jmenovala Do Pasáže. Od r.1940 sdílela pojmenovaní Divadelní, dnešní ul.U Divadla. Uvažuje se její proložení do Sladovského ul., což asi není reálné. Spolu s Pasáží by měla být pěší spojkou pěší tř.Míru a Karloviny....Ulice Železničního pluku

z ul.Na Spravedlnosti na jih po západním okraji Višňovky na ul.Svobody po severní straně bývalých kasárnách železničního pluku. který významně přispěl k rozvoji Pardubic, kde působil od r.1919 do 1939 Podle něj ulice pojmenována r.1930. Po r.1945 se v kasárnách vystřídaly různé posádky, r.2012 je vojsko opustilo, dosud zůstává obecné označení "železniční". R.1940 ulice přejmenována na Tovární, r...Ulička jdouc k valše

v knize Rudé r. 1570 nazve dnešní Pernerovy ulice. ...Únorová ulice

byla podle Vítězného února 1948 pojmenována r.1948 ulice Tuzarova v Pardubičkách, od r.1990 přejmenovaná na ul.MUDr.Ducháčkové....Urxova ulice

Jméno bylo přiděleno nové ulici za železničním přejezdem na konci Slovan vedoucí z ul.Dašické k Památníku Zámeček, která vznikla po výstavbě družstevního tesláckého sídliště r.1974. Pojmenování změněno, ulice nazvána Fibichova a Urxovou se r.1974 stal východní konec Dašické ul.„za šraňkama“. R.1990 tomu úseku vrácen název Dašická. Eduard Urx (1903-1942) slovenský novinář, literární krit...Úzká ulice

po západním břehu Městské řeky spojovala most před Zelenou branou přes Žižkovo náměstí s Karlovinou. Zanikla po výstavbě Městského divadla, vedle něj je jejím pozůstatkem Tylova ul. a její severní část po zasypání Městské řeky splynula s dnešním náměstím Republiky....Úzká ulice - Rosice

v Rosicích r.1998 pojmenována Pejchlova...Úzká ulice - Slovany

na Slovanech, odbočka z Luční ul. k ulici Na drážce, pojmenována r.1967....V Chaloupkách

ulice na západě Starých Čivic, úředně pojmenovaná r.1998 dle staršího místního názvu....V huti

název uličky, dnes Na Hrádku, spojující k místo které Vilém z Pernštejna přidělil r.1507 pro stavbu huti na lití děl, s hlavní cestou Pražským předměstím, dnes tř.Míru. Huť zanikla před r.1557, kdy nemovitost přešla do rukou tesaře Jana Čapka. Po třicetileté válce ulička jmenována V rundelu nebo V šanci. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014