Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Ulice kudy do Chrudimě chodí

ještě r.1522 se v knize Rudé objevující název dnešní Štrossovy, ulice, snad od Vystrkova do Pardubiček, kudy se do a z Chrudimi chodilo po vzniku Pardubic původně přes klášter cyriaků, pozdější Pardubičky a Nemošice, zřejmě ještě hojně používané, ač po založení města nového svedena cesta do Chrudimi ulicí Karlovou, za Pernštejnů Chrudimskou ulicí od Veselky....Ulice kudy k Hoře jedou

r.1533 název cesty na Kutnou Horu Zeleným předměstím, dnes tř.Míru. ...ulice Laty Brandisové

na jihu Svítkova, v novém malém sídlišti, souběžná s ul.Dr.Matouška. Lata Brandysová (1895-1981), vlastním jménem Marie Letitie Brandisová, příslušnice rodu Kinských, dostihová jezdkyně, první žena, která zvítězila na Velké pardubické, r.1937 na koni Norma. ...ulice Ležáků

v jižní části Polabin III, z Lidické ul.na jih. R.1970 pojmenována podle obce Ležáky na Chrudimku vypálené r.1942 nacisty za spolupráci s paraskupinou Silver A. Její obyvatelé popraveni 24.6.1942 na pardubickém Zámečku...ulice Lidmily Malé

na Dubině z ul.Bartoňovy na sever, od vzniku r.1977 se jmenovala ul. J.B.Pecky, dnešní jméno má od r.1990. Lidmila Malá (1908-1942), narozená v Lánech na Důlku, pa.učitelka, odbojová pracovnice v Pardubicích, zahynula za heydrichiády, po zatčení volila dobrovolnou smrt....Ulice Malá

krátká, pěší spojka, pasáž, mezi tř.17.listopadu a ulicí Štefánikovou, pojmenována r.1942....Ulice Marie Majerové

na jihu Ohrazenic vychází z Trnovské ul.na západ k domovům mládeže. Pojmenována po vzniku r.1982. Marie Majerová (1882-1967), vlastním jménem Bartošová, spisovatelka, průkopnice socialistického realismu....Ulice Marie Pujmanové

na jihu Rosic z náměstí 9.května na východ na ulici J.K.Tyla. Pojmenována r.1953, předtím se jmenovala Benešova. Marie Pujmanová (1893-1958), česká spisovatelka a básnířka....Ulice Marty Exnarové

na jihu Višňovky spojuje ulice K Blahobytu a Svobody u Masarykových kasáren. Marta Exnarová (1913-1941), poštovní úřednice v Pardubicích, za okupace členka ilegální odbojové skupiny. Zatčena a vězněna v Pracovně, tehdejší pardubické věznici gestapa, kde 30.10. 1941 zemřela....Ulice masokrámská

r.1792 jazykově strašný název dnešní Bartolomějské ulice....ulice Mezi mosty

na Bílém předměstí, na pravém břehu Chrudimky od mostu u mlýnů k můstku přes Haldu - mezi mosty, za můstkem pokračuje na křižovatku s Husovou ulicí, odtud pokračuje Štrossova ulice. Oficiálně pojmenována od r.1881. Název se užíval již r.1571, kdy se možná týkal jen části k můstku přes Haldu. Později (1691) používán název Dlažení – Na Dlažení, což se vztahovalo i k ul.Na Ležánkách. Ulice začín...ulice Mezi závorami

v l.1930-1961, dnes Fidrova ...ulice Mírová

v Nemošicích spojuje Ul. 5.května s ulicí K Hřebčinci. Jako tř.Míru připomínka jak se za studené války stále bojovalo za mír....ulice Mladých

na východním okraji Polabin I, z ulice Bělehradské na sever k základní škole, nově pojmenována r.1990, od r.1963 se jmenovala Pionýrů....ulice Motoristů

na západě Svítkova směřuje k plochodrážnímu stadionu Zlatá přílba, název od r.1965...ulice Mrštíků

v Ohrazenicích v kolonii Finské domky spojuje ulici Pištorovu se Školskou. Bratří Mrštíkové, Alois (1861-1925) a Vilém (1863 – 1912) moravští spisovatelé a dramatici. Alois Mrštík 3.3.1925 zpopelněn v pa.krematoriu....Ulice MUDr. Ducháčkové

středem Pardubiček od západu na východ spojuje ulici Kyjevskou a ulicí U Borku. Od r.1948 se jmenovala Únorová, nové jméno má od r.1990. MUDr.Vilma Ducháčková, lékařka, odbojová pracovnice, zahynula 19.2.1944 v koncentračním táboře v Bräusdorfu....ulice Musílkova

ve východní části Studánky spojuje ulici Mandysovou s Lesní. Josef Musílek, (1885-1941), učitel, legionář, vynikající ornitolog, autor knihy "Ptactvo Pardubicka"....ulice Na Brázdách

ulice ve Staročernsku vzniklá novou výstavbou směřujiíc u ul.Podhumenské na jih, pojmenovaná r.2008 podle sousední části lesa....ulice Na Bukovině

ulice ve Vilové čtvrti spojuje Husovu ulici s Pospíšilovým náměstím. Pojmenována r.1913, připomíná zaniklou ves Bukovinu....Ulice na hrázi jsouce k labskému mostu

r.1516 název dnešní Labské ul., odvozený od umělé hráze oddělují Chrudimku od zámeckého příkopu....ulice Na Klínku

Svítkov. Spojuje ul. U Bylanky a Školní, tradiční pojmenování....ulice Na Kopci

nejvyšší místo na Slovanech, spojuje křižovatku ulic Raabova a Spojilská na Slovanech s ulicí Pod Lipami ve Studánce, úřední název má od r.1945....ulice Na Labišti

malé uzavřené sídliště při Lonkové ulici na jižním okraji sídliště Polabiny, 12.12.1996 položen základní kámen k 1.výstavbě bytů v Pardubicích po r.1989, 12.1.1998 předány první byty. Pojmenováno r.1998 podle blízkého slepého ramene Labe nazývaného Labiště....ulice Na Ležánkách

odbočuje z ulice Mezi mosty hned za mlýny, k severu. Název úředně platný od r.1881. Jeho původ je nejasný, Sakař užívá výrazu Lažánky a uvádí, že kolem r.1593 se vyskytoval i název Dlažánky, Na Dlažánkách, užívalo se i názvu Na dlažení. Dnešní název asi vznikl jejich dvojím zkomolením Dlažánky-Lažanky-Ležánky, i když Lažánky se objevuje v Knize Rudé již r.1523. Bývala to cesta "k cihelně". Nejstar...ulice Na Návsi

ulice a náves na západním konci ve St.Čivic, z ul.Přeloučské ul. na jih, končí na ul.Ke Mlýnu ...ulice Na Rybníku

v Nemošicích spojující ul.28.října s ul. Polní. Původně se jmenovala K Rybníku. Pojmenována r.1948, dnešní název potvrzen 1998....ulice Na Vrškách

z ul. Kosmonautů v Polabinách středem Trnové na ul.Jiřího Potůčka. Pojmenována r.1969 podle starého místního jména nejvyšší vyvýšeniny u obce. ...ulice Na Vsi

ulice v jižní staré části Černé za Bory....Ulice nad řekú

dle nejstaršího urbáře jedno ze jmen dnešní Kostelní ulice, řekou míněna Městská strúha....Ulice Národních hrdinů

v Pardubičkách původně směřovala z návsi před kostel sv.Jiljí na jihovýchod přes Slovany do Studánky, kde na její měr navazuje Spojilská ul. Mohla to být po r.1780, založení těch osad cesta do společného kostela a na hřbitov. Ovšem je tu domněnka, že to byla stará cesta z Chrudimi přes Pardubice a Sezemice do Hradce Králové a ty tři raabizační osady založeny při ní. Po r.1950 přes býv. náves u kos...Ulice Nová

Polabiny II z ul. Varšavské na sever. Pojmenování z r.1967 nesvědčí o fantazii a znalostech autorů, všechny ulice Polabin tehdy byly nové....ulice npor. Eliáše

Polabiny III, z ulice Kpt.Bartoše na východ, pojmenovaná r.199l, od r.1969 se jmenovala Spojovací. Npr.Vladimír Eliáš (1903-1945), československý důstojník, vynikající jezdec, odbojový pracovník, zabit 8.5.1945 v Pardubicích u hotelu Grand když na chodník vjel německý tank....Ulice Obětí 24. srpna

na jižním okraji Nových Jeseničan z ul.Na Záboří na jih. Připomíná druhý nálet na Pardubice 24.8.1944 při němž zahynulo 188 lidí. Ulice pojmenovaná r.1948. ...ulice Odbojářů

na Slovanech po severním obvodu areálu Zámeček k památníku Zámeček, název r.1974 na paměť hrdinů protinacistického odboje, z nichž mnozí byli popraveni na popravišti na konci této ulice....ulice Odborářů

Polabiny III z ul.Lidické přes Gagarinovu ul.k nákupnímu středisku. Pojmenována r.1970 při vzniku....ulice Okrajová

po západním okraji Polabin II z ul. Bělehradské na ul. Jiřího Potůčka. Název z r.1967, dnes bez významu, po západní straně k ní přiléhá obchodní zóna. ...Ulice Okružní

Bílé Předměstí, souběžná s ulici Na Okrouhlíku, na východní straně ohraničuje čtvrť Okrouhlík. Jednostranně zastavěná po západní straně, po druhé straně probíhá oblouk silniční Rychlodráhy. Pojmenována r.1930. Název se dnes vztahuje i na úsek mezi nadjezdem u nemocnice a Chrudimkou pod náspem Rychlodráhy, který se od r.1923 jmenoval U zastávky. ...ulice Orebská

ve Svítkově na východ z ul.Žižkovy, souběžná s ul.Táborskou. Pojmenována r.1998 v souladu se sousedními, podle Orebitů, východočeské křídlo husitského hnutí....ulice Oskara Brázdy

Rosice v nové výstavbě ze Salavcovy ul. na západ, pojmenování od r.2003. Oskar Brázda (1887-1977) narozen v Rosicích n.L., akad.malíř podobizen a krajin, ...ulice Ostřešanská

Nemošice, severojižní průtah ze Starého nám. na Ostřešany. ...ulice Partyzánů

krátká slepá ulice na jihu Polabin III souběžná s ul.Kpt.Bratoše, pojmenovaná r.1970....Ulice Pionýrů

Polabiny I od r.1963, r.1990 přejmenována na ul.Mladých....ulice Pod hřbitovem

Pardubičky, pojmenována r.1991, původně Luční, od r.1950 Mičurinova....ulice Pod Kopečkem

v nové výstavbě na jihu Pardubiček při silnici do Nemošic, název od r.2006 podle starého názvu pozemků....Ulice pod kutlofem

jeden ze starých názvů Kostelní ulice, když při ní stály masné krámy....ulice Pod rathousem

v l.1515-1760 pojmenování Pernštýnské ulice, protože na rohu ulice a náměstí stála 2.pa.radnice, dům čp.6. ...ulice Pod reálkou

po r.1864, kdy byla postaven budova staré reálky, název nedlážděné cesty po pravém břehu Městské řeky, kde po jejím zasypání vznikla Jahnova ul....Ulice Pod sklípky

pivovarskými, úzká ulička spojující Pernštýnskou ulici se Wernerovým nábřežím, patří k ní průchod domem čp.11 v Pernštýnské ul.a podle Sakaře domy čp.110-114 po jižní straně. Severní stranu tvořil od počátku 16.stol. panský mlýn, poté když Pardubice a celé panství přešlo r.1560 do císařských rukou nazývaný císařským mlýn i poté, kdy byl prodán r.1759 soukromníkovi. Do r.1631 byla ulička součástí...Ulice pod školou či Ulice podle školy

nejstarší názvy Bartolomějské ulice....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014