Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Severní ulice

v Rosicích, na východě Kréty, pojmenována r. 1966....Sezemická ulice

Bílé Předměstí, souběžná se Sakařovou, z nám.U Kostelíčka na severovýchod, uprostřed úhlopříčně protíná čtvercové Pospíšilovo nám. Končí u Pracovny postavené při staré cestě Sezemské, dnes Husově ul. Pojmenována r.1930, kdy byla zastavěna jen po náměstí. R.1962 zahájena výstavba prvního pa.družstevní sídliště Sezemická ul., kterým oboustranně zastavěna až k Pracovně....Sezemické náměstí

v l.1940-46 název dnešního Pospíšilova nám....Sjezdová ulice

v západní části Popkovic, ze Žižkovy ul. na západ, název dnes nepochopitelný, se vztahoval k dřívějším celostátním i mezinárodním politickým sjezdům. Datum pojmenování není známé. ...Skrbkova ulice

ve východní části Studánky, odbočuje z Mandysovy ul.k lesu Pipenec. Bedřich Skrbek (1860-1918), vynikající amatérský numismatik, spoluautor třídílné příručky „Mince království Českého za panování rodu Habsburského od r.1526“. Jeho sbírka se stala základem numismatické kolekce VČM. V ulici Pod Sklípky, na domě čp.115 kde žil, je pamětní reliéf....Sladkovského ulice

Na Zeleném Předměstí. Otevřena r.1890 spojila střed Královkou tř., dnešní tř.Míru, s koncem Karlovy ulice u přejezdu přes železniční trať na Skřivánek. S Královskou třídou propojila souběžné ulice Smilovou, Hronovickou a Hostýnskou, z předměstí podél jedné cesty tak vytvořena čtvrť Zelené předměstí. R.1900 vydlážděna. Před r.1931 prodloužena na sever k budovanému všesportovnímu stadionu. Na ní př...Slepá ulice

Trnová krátká z ul.Růžové na západ, zaslepena....Sluneční ulice

Polabiny II, spojuje ul.Okrajovou s Prodlouženou, od základní školy k obchodnímu centru u hypermarketu Kaufaland. Pojmenování z r.1967 svědčí o neznalosti a bezradnosti autorů...Smetanova ulice

za okupace název části dnešní Husovy ul.od Čechova nábřeží ke Zlaté štice....Smetanova ulice - Ohrazenice

spojuje ul.Pištorovu se Školskou. Bedřich Smetana (1824-1884), světoznámý hudební skladatel, autor řady vynikajících oper. Jeho operou Hubička 12.12.1909 otevřeno pa. Městské divadlo. ...Smetanovo náměstí

Před 2.světovou válkou toto jméno neslo dnešní náměstí Republiky, jeho jižní část před divadlem parkově upravená. Od r.1946 tak pojmenováno náměstí jižně od Městského divadla přiléhající k Jahnově ul. Bývala tu volná plocha v souvislosti s přilehlou Karlovou ulicí nazývaná Karlín. Ulička po jeho jižní straně r.1880 nazvána Žižkova. Po stavbě divadla r.1909 a zasypání Městské řeky r.1910 prostr...Smilova ulice

souběžná s tř.Míru. spojuje Jindřišskou ul.s nám.Legii, středem Nového Města. Byla založena r.1880, jako první urbanistický zásah do Zeleného předměstí, spolu se souběžnými ulicemi Hronovickou a Hostýnskou, umožnila zástavbu polí a zahrad mezi starými předměstskými ulicemi Karlovou a Královskou třídou, vznikla městská čtvrť Zeleného Předměstí. Uliční síť vznikající nové čtvrti doplnily r.1890 ko...Sokolovská ulice

po západní straně DUKLY směřuje z Teplého ul.na jih na ulici Kpt.Nálepky. Nová ulice pojmenována r.1950. V jižní části po r.1990 postaveny dva bloky šesti bytových domů, vhodně zapadají do jednotné architektury sídliště. Pozdější dům čp.2775 v severní části výškou a plochou střechu jednotné řešení narušil. Sokolovo obec na Ukrajině, kde se do bojů 2.světové války, v březnu 1943, poprvé zapojila ...Spodní ulice

Nemošice, krátká spojka mezi ul.5.května a ul.K Hřebčinci. ...Spojilská ulice

na Slovanech odbočuje z Dašické ulice, kde na křižovatce stávala kaplička P.Marie zrušená po r.1950. Donedávna se tu udržovalo obecné místní i úřední pojmenování zastávek MHD - U kapličky. Ulice protíná středem Studánku ke Studáneckému lesu, jimž pokračuje cesta do Spojila po hrázi býv. rybnika, snad i po trase staré stezky přes Sezemice na Hradec Králové. Tu trasu naznačuje směr navazujících ulic...Spořilov

ulice na Bílém Předměstí z Dašické ulice na Pospíšilovo náměstí. Název Ve Spořilově se od r.1932 vztahoval na řadu vil v severní části ulice, jejichž výstavbu podpořila Městská spořitelna. Dnešní název nese od r.1940. V 50.letech min.století při výstavbě sídliště Dašická prodloužena na Dašickou ulici, v severní části při ní postavena základní škola Na Spořilově. Ve statistice vedena jako samost...Srnojedská ulice

ve Svítkově odbočuje ul.Žižkovy na sever k býv. přejezdu železniční dráhy u zastávky Pardubice-Svítkov. Pojmenována r.1965, předtím se jmenovala Nádražní....Stalingradské náměstí

od r.1950 jméno dnešního náměstí Republiky, r.1962 přejmenováno na Náměstí Osvobození. Stalingrad, město na Volze, kde Sovětská armáda zastavila postup německých vojsk a obrátila průběh II.světové války, dnes se jmenuje Volgograd. ...Stalinka

lidový název pro Třídu Maršála Stalina či -Stalinovu třídu, přežívající po přejmenování na třída Míru r.1964....Stalinova třída

od 26.10.1945 název dnešní třídy Míru, předtím 18.5.1945 pojmenována třída Maršála Stalina. Josef Vissarionovič Stalin (1879-1953) sovětský diktátor, významně se podílel na porážce Německa ve 2.světové válce....Staňkova ulice

na Skřivánku spojuje třídu Jana Palacha s ulicí Čs.armády na okraji Dukly. Název má již od r.1930, za okupace přejmenována na Příčnou, 18.5.1945 dřívější název vrácen. Josef Staněk (1878-1916), rodák z Mikulovic, za I.svět. války povolán do rakouské armády, na frontě zraněn, zajat, vstoupil do legii, při průzkumu zajat, rakouským vojenským soudem odsouzen za vlastizradu k smrti, popraven...Staré náměstí

Nemošice, trojúhelníkový prostor na křižovatce ulic Ostřešanské a Vodárenské. ...Staročernská ulice

na Slovanech v prodloužení Dašické ul. po severní straně železničního koridoru přes Studánku k nadjezdu u železniční zastávky Černá za Bory jižně od Staročernska. Silnice postavená v 50.letech min.století vyloučila dva železniční přejezdy, jedním Dašická ulice překračovala železnici na jih, druhým dašická silnice za Černou opět na sever. ...Studánecká ulice

na Bílém Předměstí spojuje Spořilov s ulicí Na Drážce, která odděluje Pardubice od Studánky. R.1932 pojmenována "Denisova", za okupace přejmenována na Studáneckou, od r.1945 opět na "Denisova". R.1961 vráceno jméno z okupace....Studentská ulice

prodloužení Bělehradské ul.od ul.Hradecké na východ na ul.Kunětickou v Cihelně, prochází kampusem Univerzity Pardubice. Nazvána r.1969 kdy vznikla při stavbě studentských kolejí. V 90.letech navrženo vést tudy t.zv.východní dopravní okruh, což byl nesmysl....Sukova třída

od r.1990 název komunikace od kostela sv. Bartoloměje podél Tyršových sadů a stadionů na Masarykovo náměstí, kde na ni navazuje prodloužené nábřeží Závodu Míru. Po vzniku komunikace na zasypaném korytě Městské řeky dostala r.1913 jméno Riegrovo nábřeží, za okupace dostalo název ul. U stadionu, od r.1945 vrácen název Riegrovo nábřeží, to bylo r.1950 přejmenováno na nábřeží Čs. armády. Název "náb...Svatojánská ulice

Po r.1883, po zrušení hřbitova u kostela sv.Jana, nově založená ulice od parčíku zřízeného na místě hřbitova na jih k železniční trati. R.1896 pojmenována podle kostela sv.Jana Křtitele. R.1959 do parčíku přenesen pomník bratranců Veverkových, ulice přejmenována na ul.Bratranců Veverkových....Svatováclavské náměstí

za okupace název Zborovského nám.na Skřivánku....Sverdlova ulice

od r. 1977 název nové ulice na sídl.Dubina, r.1990 přejmenované na Jana Zajíce....Světlá ulice

od r.1998 jméno ulice ve východní části Černé za B.u železniční trati. Další ukázka bezradnosti při volbě jmen našich ulic. ...Svítkovské náměstí

zaniklý název čtvercového prostoru vytvořeného před novostavbou školy nazvané Habrmanmova, r.1930 pojmenován Habrmanovo nám., za okupace přejmenováno na Svítkovské nám. Dnes křižovatka ulic Kostnická a Školní....Synkova ulice

od r.1977 jméno nové ulice na sídl.Dubina, od r.1990 ul.Luďka Matury. Viktor Synek (1903-1942), novinář, funkcionář Rudých oborů, r.1939 člen prvního ilegálního vedení KSČ. R.1941 zatčen, popraven v koncentračním táboře Mauthausen....Šafaříkova ulice

Rosice-Kréta, spojuje Dukelskou a Riegrovu ul. Pojmenována r.1948, předtím Jungmannova. Pavel Josef Šafařík, 1795-1861,slovenský a český historik,jazykovědec, literární vědec....Široká ulice

na jihu Skřivánku z Chrudimské ul.na západ, za koncem Češkovy ul.se lomí na ul.Na Záboří. Pojmenování užíváno již r.1881, úředně stanoveno r.1930....Široká ulice

jeden ze starých názvů dnešní Pernštýnské ul., v gruntovní knize r.1789. ...Široká ulice - Studánka

do r.1948 jméno dnešní ul.Pod Lipami ve Studánce....Školní náměstí

u školy v centru starých Rosic, pojmenováno r.1991, dříve se jmenovalo Veverkovo, pak dr.Zdeňka Nejedlého. ...Školní náměstí - Přerovsko

bylo od r.1924 před Habrmanovou školou na Přerovsku, dnes je zde křižovatka ulic Školní a Kostnické. ...Školní ulice

z Přerovské ul.na jih kolem svítkovské školy, prochází Zelenobranskou dubinou na Pražskou ul.u letiště v Popkovicích....Školská ulice

Ohrazenic po východním okraji Finských domků, pokračování Arbesovy ul na sever na Pištorovu ul. Neznámo kdy pojmenována a proč, škola je při Trnovské ul. ...Škroupova ulice

Krátká ulice spojující ulice Štrossovu a Bulharskou v oblasti Bílého předměstí. František Škroup (1801-1862) - dirigent a hudební skladatel, autor hudby k písni Kde domov můj....Štefánikova ulice

Ulice směřuje od železniční trati Praha - Olomouc od rychlodráhy podél náměstí Čs. Legií k Palackého třídě, na kterou se napojuje průchodem pro pěší. Místo bylo v minulosti označováno jako Za Veselkou (1835), roku 1887 dostala pojmenování Štěpánčina, podle rakouské arcivévodkyně. V roce 1918 byla přejmenována na Štefánikovu, za okupace nesla jméno Gymnasijní, jelikož ve zdejší škole bývalo v lete...Štolbova ulice

Ulice na Olšinkách propojující Tyršovo nábřeží a Jiráskovu ulici....Štrossova ulice

osa Bílého Předměstí, u hotelu Zlatá štika navazuje na ul.Mezi Mosty kolem Kostelíčka do Pardubiček. Končí u zastávky Pardubice-Pardubičky. Staré jméno „Kudy se do Chrudimi chodí“ připomíná, že to byla původně cesta z pa.tvrze přes ves Pardubice, pozdější Pardubice Mnichové do Chrudimi, užíván ještě kolem r.1522. Druhý starý název „K Vystrkovu“ zaznamenaný r.1549 se týkal jen úseku ke dvoru Vystr...Švehlovo náměstí

tak r.1934 nazváno náměstí dříve Žižkovo. Za okupace název zrušen, vrácen v květnu 1945, ale 13.6.1946 dostalo dnešní jméno Smetanovo náměstí. Antonín Švehla (1873-1933), významná agrární politik, statkář, od r.1918 místopředseda Národního výboru československého, v l.1918-20 ministr vnitra. Od r.1919 předseda Republikánské strany čs.venkova, v l.1922-29 předseda vlády ČSR....Švermova ulice

v l.1954–1990 jméno severní, prodloužené části Sladkovského ul. Prodloužena přes Wilsonovu tř. na sever byla před r.1931 k budovanému všesportovnímu stadionu. Na tu část přenesena doprava od západu a z centra k Labskému mostu, to té doby vedená výhradně přes Pernštnýnské nám.a Labskou ulicí. Vznikl druhý obchvat Starého Města. Ta část r.1945 přejmenována na Švermovu ul., po r.1990 opět Sladkovskéh...Táborská ulice

na jihu Svítkova na hranicí s Popkovicemi, ze Žižkovy ul. odbočuje na východ. Připomíná husitské války v Čechách v 15.stol....Teplého ulice

důležitá skřivánecká komunikace z třídy Jana Palacha po severním okraji Dukly, za vozovnou Městského dopravního podniku na ní navazuje Pražská ulice. Pojmenována r.1904. Jakub Teplý (1722–1802), významný pardubický sochař, m.j. 1773-77 autor balustrády a sousoší kolem morového sloupu před radnici, bohaté plastické výzdoby průčelí třetí pardubické radnice r.1760 a průčelí domu U Jonáše....Tolarova ulice

v Rosicích na Krétě od nádraží na ul.Legionářskou, pojmenována r.1948. Do té doby se jmenovala Jiráskova. Tolar bylo krycí jméno radisty paraskupiny Silver A Jiřího Potůčka, zastřeleného 2.7.1942 v nedalekém lesíku. Pokračováním Legionářské ul. do Trnově je kupodivu ulice Jiřího Potůčka. Otázkou je zda k duplicitě došlo r.1969 záměrně či z neznalosti....Třída 17. listopadu

hlavní osa centra z Masarykova náměstí, od bývalé Veselky, na jih k podjezdu na Skřivánek. Vyrůstala od poloviny 19.stol., po zahájení provozu železnice, podél přímé císařské silnice z Chrudim, postavené r.1819. Při jejích křížení se železnicí postaveno první pa.nádraží. R.1862 při ní stálo 8 domů. Nová komunikace r.1874 nazvána Alžbětina třída na počest císařovny Alžběty při návštěvě císařských...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014