Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Pardubické plastiky


Pardubické plastiky

Fotografie pa.plastik s komentářem ve Zprávách KPP otiskoval v l.1982-83, p.J Schletter, od r.1987 v tom pokračoval p.J.Janiš až do r. 2004. Jejich seznam:
Arnošt z Pardubic, v presbytáři kostela sv.Bartoloměje odhalena 25.8.1940, autor Fr.Zuzka.
Erbovní deska k pověsti o znaku města Pardubic, na Zelené bráně, autor Bohumil Vlček
Znak města Pardubic reliéf na balustrádě Pernštýnské nám., autor Jakub Teplý.

3 erbovní desky k pověsti o pernštejnském znaku, nad 3.branou zámku, nad severním portálem chrámu sv.Bartoloměje, na nároží budovy Krajské knihovny, autor neznámý.

Andělíček s letopočtem dokončení zámku 1543, na zámku, autor neznámý.

Reliéfní zábradlí mostu do zámeckého paláce, autor neznámý.

Herma Vilém za Pernštejna, v ohradě Kostelíčka, nalezena, opět ztracená, autor Antonín Staude.

Náhrobní deska Vojtěch z Pernštejna, kostel sv.Bartoloměje, autor ? - Tumba

Madona, medailon z r.1649, dům čp.90 Bartolomějská ul., autor neznámý.

Vojtěch z Pernštejna, na vrcholu štítu radnice, autor Antonín Popp

Sousoší bratranců Veverků, park Bratranců Veverků, autor Josef Strachovský.

Jan Žižka z Kalicha, pomník z r.1889, Svítkov Žižkova ul., autor neznámý.

Génius, na štítě Městského divadla, autor B.Kafka.

Mariánská statue z r.1695, na Pernštýnském nám, autor neznámý.

Ježíš Kristus, socha v zahradě děkanství, autor neznámý.

Svatý Václav, na průčelí domu čp.3, Pernštýnské nám., autor Jakub Teplý.

Jonáš, průčelí domu U Jonáše čp.50 Pernštýnské nám., autor Jakub Teplý.

Panna Maria Karlovská, z r.1727, před kostelem sv.Jana Křtitele, autor neznámý.

Svatý Jan Nepomucký u kostel sv.Bartoloměje, autor ?, před kostelem sv.Jana, autor ?, Na Bílém náměstí, autor ?, při cestě do zámku, před ohradní zdí Kostelíčka, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý, reliéf na domě čp.42 v Pernštýnské ul, autor ?

Svatý František de Paula, při cestě do zámku, autor Jakub Teplý

Svatý Václav, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý.

Svatá Ludmila, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý.

Svatý Vojtěch, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý.

Svatý Norbert, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý.

Svatý Ivan, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý.

Svatý Vojtěch, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý.

Svatý Prokop, na balustrádě na Pernštýnském nám., autor Jakub Teplý.

Svatý Augustýn, před ohradní zdí Kostelíčka, autor Jakub Teplý.

Sv.Jáchym a sv.Anna, na průčelí Kostelíčka, autor J.A.Devoty

Svatá Ludmila, průčelí Messanyho vily, Bulharská ul., autor Vilém Amort

Kristus na kříži, na průčelí chrámu sv.Bartoloměje, autor Vilém Amort.

Kristus a Jan Žižka, na „Žižkově domě“- Evropském spolkovém domě, autor Vilém Amort.

Jiří z Poděbrad a legát Fantina do Vale, na Evropském spolkovém domě, autor Vilém Amort.

Madona s děťátkem, na průčelí domu v ul.Bratranců Veverkových, autor Vilém Amort.

Mistr Jan Hus, na průčelí domu čp.621 ul.U Divadla, autor Vilém Amort.

Svatý Martin, na průčelí domů čp.66 a 150 na tř.Míru, autor neznámý.

Pomník Václava Bubeníka, Bubeníkovy sady, autor neznámý, medailon od Z.Seidana.

Strojnictví, býv.Vyšší prům.škola strojnická, Štefánikova ul., autor Antonín Popp.

Na paměť mužstva c.a k.dragouského pluku č.8, pylon býv. vojenký hřbitov Pardubičky.

Evangelista Lukáš, na rohu Kamenné vily, Bulharská ul., autor Miloslav Baše.

J.A.Komenský, Ohrazenice, autor neznámý.

J.A.Komenský, na památníku padlých u býv.školy v Mněticích, autor neznámý.

Josef Sakař, busta, v depozitáři VČM, autor Miloslav Baše.

Student, nad vchodem do býv.nové Reálky, SPŠ elektrotechnická, autor Karel Pokorný.

Tomáš Garrigue Masaryk, nám. Legií od r.1928-1940, autor Otakar Španiel,

Tomáš Garrigue Masaryk, nám. Legií od r.1998 , autor Jaroslav Brož.

Padlým bratrům 1914-18, s bustou TG.Masaryka , Studánka, autor Josef Doležal.

Zubr, vstupní hala býv.Okresního úřadu, autor Jaroslav Horejc.

Truhlář. Rybář. Textilák. Tavič, na průčelí Pasáže, autor Karel Pokorný.

Portál domu Charlotty Masarykové, Štrossova ul., autor Josef Škoda.

Pomník Ing.Jana Kašpara, nám.Dukelských hrdinů, autor Vlastimil Hofman.

Památník Zámeček, býv.popraviště na vých.okraji areálu Zámeček, autor Jaroslav Zelený.

Busta Bedřicha Smetany, Smetanovo nám., autor Štěpán Kotrba.

Holubice Míru, nábřeží Závodu Míru odhalena 25.8.1940, autor Štěpán Kotrba.

Pomník Jiřího Potůčka-Tolara, lesík Nová Trnová, kde byl zastřelen, autor F.Vomáčka

Rudoarmějec. Památník osvobození, nám.Republiky, autor Josef Malejovský

V.I.Lenin, na nám.Osvobození vedle městského divadla Autor Štěpán Kotrba, r.1990 odstraněna.

Milenci. Rodina, na průčelí domu ve Sladkovského ul., autor Josef Škoda.

Tři tanečníci, Husova ul., autor Miloslav Baše.

Mateřství, Tyršovy sady, autor Štěpán Kotrba.

Matka, Bubeníkovy sady, autor Ladislav Zemánek.

Matka s dítětem, sídliště Karloviny, autor Stanislav Malý.

Rodina, sídliště Dubina, autor Ladislav Zemánek.

Náhrobek M.R.Kováře, u průchodu ze starého na nový Městský hřbitov, autor ?.

Truchlící anděl, náhrobek rodiny Demlovy, starý Městský hřbitov, autor Antonín Staude.

Pomník rodiny Potěšilovy, nová část Městských hřbitovů, autor neznámý.

Pomník tureckých vojáků, Městský hřbitov, autor neznámý.

Obětem za vlast, Zborovské náměstí, autor František Zuzka – Obelisk

Před koupelí, dříve na nám.Legií, nyní na pěší zóně v Karlovině, autor Břetislav Benda.

Chemickému průmyslu, na rohu budovy CHEMINGU, konec Pernerovy ul., autor Mil.Baše.

Ženský akt, v ul.Jiřího z Poděbrad, autor Štěpán Kotrba.

Studentka, u vchodu do internátu v Rožkově ul., autor Josef Sláma

Student, u vchodu do internátu v Rožkově ul., autorka Blažena Borovičková-Podpěrová.

Chemik, vedle spořitelny v Palackého ul, autor Zdeněk Moravec.

Dívka s holubicí, Bělehradská ul.Polabiny před věžovým domem, autor Dobromil Zahradník.

Spirála, nábřeží Závodu Míru, autor Ladislav Zemánek.

Ležící postava, dříve v nádvoří UNICHEMU, nyní ?, autor Karel Hyliš.

Památce protifašistických bojovníků, Polabiny u mostu P.Vonky, autor Dobromil Zahradník.

Slunce, před ZŠ nábřeží Závodu Míru, autor Štěpán Kotrba.

Hokejista, před ČES arénou,autor Zdeněk Němeček, plastika odhalena 28.12.1989 .

Mládí, Schwarzovo nám, před gymnáziem, autor František Janda.

Pupen, Polabiny I, autorka Věra Janoušková.

Květ, Polabiny II, autor Jaroslav Bartoš.

Sedící dívka, před školou Polabiny II, autor Ladislav Zemánek.

Rodina, před mateřskou školou Polabiny IV, autor František Kovařík.

Dekorativní plastika s rostlinnými motivy, sídliště Dubiny, autor Jan Holinka.

Dekorativní plastika, střed sídliště Dubina, autoři manželé Kotrbovi.

Plastika ženy, pomník Jan Šíra, nový Městský hřbitov, autor ?

Nový život, Na Třísle, autor Josef Václav Švarc.

Cesty, před DPMP v Teplého ul., autorka M.Novotná

Pomník čs.letců a parašutistů odhalen 29.10.2004 na Dukle, autor akad.sochař Jaroslav Brož

Viz též Památníky, Pomníky, Reliéfy

      
Viz také:

      Balustráda

      Městské divadlo

      Krajská knihovna

      Busta

      Reliéfy

      sochy

      Borovičková-Podpěrová Blažena


Předchozí heslo: Pardubické pěvecké sbory

Následující heslo: Pardubické podobizny


Diskuse k článku: Pardubické plastiky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Pardubické plastiky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014