Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Pracovna


Pracovna

vžitý obecný název pro Zemskou donucovací pracovnu, Donucovací pracovnu". Byl to nápravný ústav pro osob štítící se práce, aby přidržením k práci byli navedeni ke spořádanému životu. Pobyt v něm, nejvýše 3 roky, mohl být uložen jako dodatečná trest po odpykání trestu ve věznici. V Anglii a Holandsku takové ústavy byly již v 16.stol. V Rakousku byly stavěny podle zákona z 24.května 1885. V Čechách první byla v Praze. V Pardubicích se hned r.1885 iniciativy ujaly: Občanský klub, Hospodářský spolek a Živnostensko-řemeslnická beseda. Městu navrhly aby se o pracovnu ucházelo a bezplatně mu dávalo rozsáhlé staveniště na Židově. To vyhovovalo územnímu plánu, dle kterého zde měla končit Vilová čtvrť, s ní zástavba Bílého předměstí. Město návrh uvítalo a podalo žádost. Český sněm 5.1.1888 vyslovil souhlas a do rozpočtu na r.1889 zařadil částku 380 000 zlatých. R.1889 přikročeno ke stavbě 27 budov, z nichž dvě, tehdy třípatrové, v Pardubicích téměř nejvyšší, pro ubytování chovanců, dvoupatrová při sezemické silnici pro kancelář a byty. Stavbu za 350 000 zlatých provedl pa.stavitel Ing.Václav Pavlíček. Rozsáhlý trojúhelníkový areál, uzavřený vysokou zdí, svému účelu předán 1.10.1891, určen pro 400 káranců, bývalo jich i přes 500. Pracovali v dílnách, na ústavním hospodářství, v malých skupinách chodili na práci do továren nebo do zemědělství. I soukromníci si je mohli sjednat na práci na zahradách, štípání dříví a p. V pracovně 23.2.1893 došlo ke vzpouře, když kárancům bylo zakázáno prodávat na cestách do práce fasovaný chléb občanům. Po návratu z práce dali najevo nespokojenost se zákazem, vyhrůžkami, hrozením pěstmi, bušením lžícemi a jídelními miskami do okenních tabulí a mříží. Za 1.svět.války většina šla na frontu, v části zřízena vojenská nemocnice. Pardubice ještě s Karanténou a nemocnicí v reálce se staly obrovským lazaretem. Za okupace od r.1939 pracovna změněna na věznici, převážně pro odbojáře. V l.1951-52 došlo k přestavbě na věznici pro ženy, kde zprvu vězněny odpůrkyně režimu nespravedlivě odsouzené. Pro nedostatečné základy musely být vězeňské budovy sníženy o třetí patro. V současnosti opět mužská věznice, údajně pro vězně-důchodce.

Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Občanský klub

      Hospodářský spolek

      Sakařova ulice

      Siberie

      U Pracovny

      Věznice

      Vlčí hrdlo


Předchozí heslo: Požeračka

Následující heslo: Prádlo


Diskuse k článku: Pracovna


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Pracovna


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014