Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Dopravní podnik města Pardubic


Dopravní podnik města Pardubic

Na počátku pa.městské dopravy bylo „Memorandum ke zřízení troleybusové dopravy v Pardubicích.“ ze dne 29.června 1949. To bylo výsledkem jednání zahájených Klubem přátel Velkých Pardubic v čele s Jaroslavem Krupařem po r.1945. R.1949 ovšem byl KPVP rozpuštěn. Až 3.10.1950 vydal KNV (krajský národní výbor) Pardubice povolení ke vzniku Dopravního komunálního podniku města Pardubic, jehož zřizovatelem se stal Jednotný národní výbor (JNV) Pardubice. Koncesi k budování a provozu pouličních drah udělilo ministerstva dopravy a financí 6.11.1950 na dobu 1.4.1950 až 31.12.2040. DPMP zahájil 3.5.1950 provoz na dvou autobusových linkách: č.l Jesničánky-staré nádraží-zastávka pod nemocnicí a č.2. Svítkov-staré nádraží-Slovany. Autobusy městské dopravy jednotně modré barvy byly lidově nazvány „Modráky“. Toho roku byla zahájena výstavba trolejbusových tratí, dvou měníren a vozovny na Dukle. R.1951 bylo rozhodnuto prodloužit trolejbusovou trať do chemické oblasti až do Bohdanče. Do konce roku byla hotova měnírna Semtín a část trolejového vedení do Bohdanče. Dne 28.12. provedena zkušební jízda ze Semtína do Bohdanče a zpět, 20.1.1952 byla slavnostní jizda trolejbusové linky č.3 na trase staré nádraží-letní stadion–Cihelna–Semtín-Bohdaneč, 22.1.1952 zahájen pravidelný provoz. R.1953 prodloužena linka 3 do vozovny. Podnik měl 12 trolejbusů a mohl změnit linku č.1 na trolejbusovou, kde bylo již dříve namontováno vedení. Na trati č.2 nově vedené z Jesničánek na Slovany byly trolejbusy nasazeny 12.4.1954, tratě 1. a 2 byly propojeny tak, že vozidla střídavě obsluhovala obě. Zřízena autobusová linka č.4. Svítkov-Dukla-divadlo, později prodloužená na Židov. R.1955 podnik vlastnil 6 autobusů, 20 trolejbusů, 6 autobusových přívěsů. R.1956 přepravil již 10 500 000 cestujích. R.1958 DPMP začal půjčovat automobily a motocykly, r.1959 získal dalších 5 osobních aut Škoda 440, 5 motocyklů, 5 skútrů Čezeta. Od 1.1.1958 vstoupil v platnost nový jízdní řád: č.1 z Jesničánek kolem st. nádraží k nemocnici v intevalech 8 min., č. 3 Dukla - Bohdaneč – 15 min., trať 4 Svítkov-Židov dopoledne 15 min jako dosud, odp. 12 min., č.5. 12 min. Po otevření nového nádraží došlo ke změně tras, linka č.1 již k nádraží nezajížděla a vedla na Slovany. Linku č.2 nádraží- divadlo obsluhovaly autobusy do r.1959, kdy bylo dokončeno trolejové vedení po Palackého tř. R.1959 přepraveno 15 milionů, proti 957 tis.osob r.1950. R.1960 po dokončení nového mostu přes Labe a zatrolejování nové trasy tudy převedena linka č.3. a nová č.7 Dukla-UMA. Od 14. 3.1960 zkráceny intervaly : č.1 Jesničánky-Slovany z 10 min na 8 min., č.5 na lince 5 Dukla-Divadlo celý den intervaly 7 min., některé spoje č.6 prodlouženy na Hůrka, zavedena linka č.8. z Dukly přes Koněvovo nám. na nádraží. Nový nadjezd za nádražím od 28.5.1961 sloužil autobusové lince č.4 Svítkov-nádraží-divadlo-Židov-Hůrka-Spojil, kam předtím jezdila linka č.6. R.1961 byl zaváděn samoobslužný provoz „S“ a 20 průvodčích, bylo přeškoleno na řidiče. Pardubice měly první řidičky autobusů a trolejbusů v ČSR. Novou linku č.6 krematorium-nový podjezd u sv.Anny–divadlo 19.3.1962 uvítali obyvatelé Višňovky, od 1.11. prodloužena do Ohrazenic. Toho roku vznikla i linka č.10 nádraží-Dukla-Koněvovo nám. Od 1.11. prodloužená ke krematoriu. Rekreační linka pod K.horu zahájena 15.4.1962, odjezd prvního spoje od Veselky v 9 hod, poslední z Kunětické h. v 19.20. Dne 1.8.1963 zahájen provoz linky č.9 divadlo-Rosice n.L. kam do té doby jezdily autobusy ČSAD. Od 13.1.1964 otevřena autobusová linka č.11 nádraží–Polabiny–Ohrazenice. Po dokončení nadjezdu u nemocnice 23.11.1964 prodloužena linka č.2 ke hřbitovu v Pardubičkách. Toho roku bylo v provozu 6 trolejbusových a 6 autobusových linek a řada přímých účelových linek do průmyslových oblastí, především chemické. R.1964 DPMP přepravil 22 724 000 osob (hradecký DP 20 616 000 osob, ač měl více vozidel a linek)). Při elektrifikaci železniční tratě do Hradce r.1965 měla být zrušena trolejbusová doprava do L.Bohdanče. Přes potíže, odpor kraje, byla prosazena stavba nadjezdu u Doubravic, který umožnil její zachování. Trolejbusová linka č.5 prodloužena přes Dukelské náměstí, kde zastavil 6.1.1966 1.trolejbus. Dle projektantů mělo být „sídliště“ bez veřejné dopravy, Moskevská, dnešní Lexova ul., se proto musela rozšiřovat. Od divadla byla linka č.5 prodloužena k Pracovně. Do provozu zařazovány nové trolejbusy ŠM11. Od 1.11.1966 prodloužena linka č.9 přes Hůrka do Spojila. Celostátně politicky rozhodnuto o rušení trolejbusů, ale nadšenci DPMP to brzdili. Pomohl jim nedostatek, v Pardubicích neustálý, peněz na změnu vozového parku. R.1969 ještě prosadili výměnu kabelů a rozšíření jejich tras. Od 1.9.1971 vznikla autobusová linka č.12 z Polabin do Černé za B., od 4.7.1972 zajížděla k vrátnici nového závodu TMS i zadní vrátnici u Drozdic. Od 1.9. začala jezdit autobusová linka č.13, zatím jen v pracovní dny, na trase Ohrazenice-Polabiny-střed města a odtud střídavě ul. Na Drážce k Pracovně nebo Pardubičky-Tesla Zámeček. R.1972 začala výstavba nových objektů DPMP. Linka č.13 z Trnové Bělehradskou ul. na Drážku otevřena 1.9.1972 jezdila v 16 min. intervalech. R.1973 Pardubice, jedno z prvních měst v ČSSR, vyřadily trolejbusy 8 TR a nahradily je Š 9 TR. R.1974 bylo zažehnáno nebezpečí rušení trolejbusové dopravy, které Pardubice přestály beze škod. Plánovalo se rozšíření trolejbusové sítě, ale peníze od státu šly na obnovu sítě do měst, kde ji dříve poslušně rušily. R.1975 - 25 let DPMP, měl 189,6 km tratí, 71.1 km trolejbusových, rozšiřovaly se tratě autobusové, Tř.Mírou projelo denně 1700 spojů, tj. každých 42 vt. jedno vozidlo, za měsíc přepravil 3549000 osob, za rok byl plán přepravy 37 milionů osob. Dne 19.4.1975 dány do provozu nové opravny a dokončená dostavba podniku za 27 mil Kč. DPMP získal dobré zázemí, které ale nelze dále rozšiřovat. Č.9 byla 18.10.1976 prodloužena přes nadjezd v Rosicích na novou točnu. Do St.Čivic jezdí od 22.5.1977 č.14 a toho roku zavedeno mechanické odbavování cestujících strojky na cvakání jízdenek. Příští rok instalovány první 4 automaty zn.Merona na prodej jízdenek. R.1978 zavedena linka č.8 Dubina-nádraží. Dne 28.5.1979 dokončena zastávka MHD ve Štrossově ul. u nové samoobsluhy. Pro zlepšení dopravních služeb koupil DPMP v lednu 1983 4 trolejbusy 14 TR 01 ze Škody Ostrov a 2 autobusy B 731 z Karosy V. Mýto, během 1.pololetí dalších 10 autobusů. Rada MěstNV schválila v březnu jízdné : dospělí 1,- Kč (do té doby 0,60 Kč), měsíční síťová jízdenka občanská 60,- Kčs, žákovská 30,- Kčs, čtvrtletní občanská 160,- Kč, roční 590,- Kč, bezplatná doprava děti do 10 let, vojáci ve stejnokroji do hodnosti četaře, důchodci nad 70 let. Na podzim 1986 zahájena stavba trolejbusové trati do středu Polabin, dle projektantů měly být také bez hromadné dopravy, 17.4.1987 otevřen 2 km dlouhý úsek. Dne 27.1.1988 se jednalo o stavbě nové vrátnice Tesly Zámeček vedle Památníku Zámeček kam měla být s příspěvkem Tesly prodloužena trolejbusová linka č.2. K tomu již nedošlo. Již v listopadu 1988 zavedeno na některých linkách ohlašování názvů stanic. Od 1.1.1989 se DPMP stal státním podnikem, zlepšené platové podmínky přispěly k odstranění nedostatku řidičů a podnik získal 21 nových autobusů. Po r.1990 DPMP opět městský podnik, pak transformován na akciovou společnost. R.1990 měl podnik 113 autobusů, 51 trolejbusů a 374 zaměstnanců. Dne 1.10.1992 zahájila nová linka č.15- nádraží ČD -Svítkov-Srnojedy-Lány na D.- Opočinek, 1.11.1992 linka pa.nádraží-sidliště Sever, Cihelna, 16.7.1994 autobusová linka č.16 prodloužena na Kunětickou horu. Rada města Pardubice 24.08.1994 schválila rozšíření předmětu činnosti DPMP o provozování cestovní kanceláře. Od 1.6.1996 zahájen pokusný integrovaný systém přepravy osob DPmP a ČSAD BUS Chrudim. Dne 1.2.1998 zahájen provoz na lince MHD č.18 nádraží ČD-Dražkovice, 1.9.1999 trolejbusové linky č.33 na trati nádraží ČD-GLOBUS, 31.8.2000 zprovozněn trolejový úsek Sukovou tř., 2.1.2001 zahájen provoz linky MHD č.24 nádraží–St.Máteřov, 28.1.2001 prodloužena linka MHD č.18 z Dražkovic do Černé u Bohdanče, 1.9.2002 otevřena linka č.28 Nábřeží Závodu Míru-průmyslová oblast Černá za B.- Hostovice, později i Sezemice-Veská, 31.5.2004 zahájena autobusová linka č.19 Rosice n.L.-Sezemice. Dne 1.11.2009 DPMP dal do provozu plnicí stanici CNG (stlačený zemní plyn) za 34 mil.Kč, největší v ČR, pro nakoupené ekologické autobusy i pro veřejnost.

      
Viz také:

      Doprava

      Autobusová doprava

      Elektrická dráha

      Městská hromadná doprava - MHD

      Trolejbusy

      Výletní loď


Předchozí heslo: Doprava

Následující heslo: Dostaveníčko v Pardubicích


Diskuse k článku: Dopravní podnik města Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Dopravní podnik města Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014