Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Perspektivy Pardubic v roce 1968


Perspektivy Pardubic v roce 1968

V l.1968-72 plánováno předání 1950 bytů, dokončení výstavby II.okrsku Polabin, včetně úplné občanské a technické vybavenosti, terénních a sadových úprav, zahájení výstavby Polabin III, dokončení výstavba sídliště na Drážce. Na Skřivánku plánována příprava staveniště pro svépomocnou bytovou výstavbu nejméně 200rodinných domků. Místo pro další byty plánováno v prolukách a po asanaci, především v prostoru ul.Pernerovy, Karlovy a Štrossovy. Plán rozšíření nádražní pošty a výstavby početní stanice při novém nádraží (nová pošta otevřena r.1984), dokončení administrativní budovy ředitelství chemie - UNICHEM a objektu výpočetního střediska v Pernerově ul. Plánováno zahájení stavby obchodního domu r.1969 na náměstí za Veselkou, dokončení r.1972 (PRIOR otevřen r.1974), zahájení výstavby Domu potravin – Žralok čp.68 tř.Míru. Naproti Veselce uvolněn prostor pro budovu podniku RaJ-Restaurace a jídelny n.p.( CORSO otevřeno v září 1971), po jejím dokončení demolici Veselky (1972). V souladu s rychlým rozvojem města plánováno zajištění rozvoje školství, 2 nové 27 třídní školy v Polabinách, (Polabiny II r.1968, Polabiny III r.1972), 3 mateřské školky pro 360 dětí. Severně od Polabin plánována stavba střední průmyslové školy chemické, dobudování odborného učiliště VCHZ (SPŠCH do učiliště přestěhována až r.2012 z budovy vedle soudu), přístavba SPŠE v Karlově ul., generální oprava ZDŠ Bratranců Veverkových, stavbu dalších učilišť připravovaly PRŮMSTAV (dnes dopravní fakulta UPa), CHEPOS (býv. PROKOP, později TMS, v učilišti dnes Střední zdravotnická škola a fakulta zdravotních studií UPa), a Tesla (Střední odborná škola elektrotechnická a strojní). Plánováno zahájení výstavby nového 70mm kina, úprava kin Lípa a Svět. Pokračování obnovy městské památkové rezervace, modernizace bytových jednotek, obnova fasád, umístění obchodů mělo přispět k oživení. V prádelně na Olšinkách (v Městských zimních lázních) plánována výměna 10kg praček za 50kg pračky z dovozu, v Polabinách ještě r.1968 měla být dokončena samoobslužná prádelna. R.1968 zvýšeny nízké důchody, r.1969 plánováno zahájení přístavby domova důchodců. VCHZ Synthesia připravovaly výstavbu společné spalovny průmyslového a městského odpadu. Na r.1969 plánována dostavba Dopravního podniku za 21 mil. Kčs, r.1968 zajištění dopravy do průmyslové oblasti Černá za B. Připravovány podmínky pro přechod z trolejbusové dopravy na autobusovou (na štěstí na to Pardubice neměly peníze, jako jiná města). Hlavní investiční akce rozšíření a modernizace komunikace od Zimního stadionu kolem divadla, do Karlovy ul. Připravovány projekty na komunikaci ze Skřivánku, Pichlovy ul., přes Pardubičky do Černé za B. (dodnes není, snad ji nahradí jihovýchodní obchvat). Do r.1970 plánováno osvětlení na státních průtazích a veřejné osvětlení v okrajových, připojených, částech města.
Na nejbližší léta plánován další rozvoj průmyslu, koncentrovaného do chemické oblasti, do Černé za B., na Fáblovku. Ve VCHZ dokončení nových provozů na výboru barviv, do r.1970 zvýšení výroby o 26%. V prům.oblasti Černá za B.dokončována stavba mlékárny (otevřena 1970). S konečnou platností rozhodnuto o dokončení stavby slévárny (asi 10 let umrtvené) n.p.CHEPOS pak TMS) u Drozdic. Na Fáblovce přípravovaly družstvo CYKLOS stavbu další haly, Plynostav a družstvo Dřevotvar výrobních objektů. Na území města nejvýznamnější investiční akcí dokončení velkopekrány a cukrárny na Ležánkách (dokončena 1970, i s mlýnem měla být do r.1960 v prům.oblasti Černá za B.vedle sila). Na Zavadilce PRAGODĚV připravoval stavbu další výrobní haly. Do r.1970 plánováno položení horkovodu od Zimního stadionu, ul.Pernerovou, Bratranců Veverkových, Hlaváčovou do býv.Městském elektrárny, její rozšíření a převedení na otop mazutem, aby nahradila dodávku horké vody za provizorní dodávku z VCHZ Synthesia, až do r.1974, kdy dodávku po celé město měla zajistit Elektrárna Opatovice (měla vytápět již první domy Polabin po r.1960). Do r.1970 plánováno dokončení splavnění Labe od Srnojed k Brozanům. Na r.1968 plánováno dokončení výstavby skupinového vodovodu Podlažice-Pardubice.


Předchozí heslo: Pernštýnské náměstí

Následující heslo: Pět prkének


Diskuse k článku: Perspektivy Pardubic v roce 1968


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Perspektivy Pardubic v roce 1968


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014